Pobierz kartę szkolenia

Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

kod szkolenia: AZ-700 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions AZ-700 szkolenie w formule stacjonarnej

Promocja voucher

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • architekt
 • inżynier 
 • specjalista
Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:
Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  22.07 23.07 24.07
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  11.09 12.09 13.09
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.10 08.10 09.10
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 800,00 PLN + 23% VAT (3 444,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 800,00 PLN
2 800,00 PLN 3 444,00 PLN brutto

Ten kurs uczy inżynierów sieci, jak projektować, wdrażać i konserwować rozwiązania sieciowe platformy Azure. Ten kurs obejmuje proces projektowania, wdrażania i zarządzania podstawową infrastrukturą sieciową platformy Azure, hybrydowymi połączeniami sieciowymi, ruchem równoważenia obciążenia, routingiem sieci, prywatnym dostępem do usług platformy Azure, bezpieczeństwem sieci i monitorowaniem. Dowiedz się, jak zaprojektować i zaimplementować bezpieczną, niezawodną infrastrukturę sieciową na platformie Azure oraz jak ustanowić łączność hybrydową, routing, prywatny dostęp do usług platformy Azure i monitorowanie na platformie Azure.

 

Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie hybrydowymi połączeniami sieciowymi

Projektowanie i implementowanie podstawowej infrastruktury sieciowej Azure

Projektowanie i implementowanie routingu i równoważenia obciążenia na platformie Azure

Zabezpieczanie i monitorowanie sieci

Projektowanie i implementowanie prywatnego dostępu do usług Azure

Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów sieci, którzy chcą specjalizować się w rozwiązaniach sieciowych platformy Azure. Inżynier sieci Azure projektuje i wdraża podstawową infrastrukturę sieciową platformy Azure, hybrydowe połączenia sieciowe, ruch równoważenia obciążenia, routing sieciowy, prywatny dostęp do usług platformy Azure, zabezpieczenia i monitorowanie sieci. Inżynier sieci Azure będzie zarządzać rozwiązaniami sieciowymi w celu uzyskania optymalnej wydajności, odporności, skalowania i bezpieczeństwa

 

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie AZ-700 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-700

 

 

 • Zrozumienie lokalnych technologii wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych.
 • Zrozumienie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór i technologii szyfrowania.
 • Zrozumienie sieci definiowanych programowo.
 • Zrozumienie hybrydowych metod łączności sieciowej, takich jak VPN.

Zrozumienie odporności i odzyskiwania po awarii, w tym operacji wysokiej dostępności i przywracania

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 70% teoria
 • 30% praktyka

1.Wprowadzenie do sieci wirtualnych Azure

 • Poznaj sieci wirtualne platformy Azure
 • Skonfiguruj publiczne usługi IP
 • Zaprojektuj rozpoznawanie nazw dla swojej sieci wirtualnej
 • Włącz łączność między sieciami wirtualnymi za pomocą komunikacji równorzędnej
 • Implementuj routing ruchu w sieci wirtualnej
 • Skonfiguruj dostęp do Internetu za pomocą usługi Azure Virtual NAT

 2: Zaprojektuj i zaimplementuj sieć hybrydową

 • Zaprojektuj i zaimplementuj Azure VPN Gateway
 • Połącz sieci z połączeniami Site-to-site VPN
 • Podłącz urządzenia do sieci za pomocą połączeń VPN typu punkt-lokacja
 • Połącz zasoby zdalne za pomocą wirtualnych sieci WAN platformy Azure
 • Utwórz sieciowe urządzenie wirtualne (NVA) w wirtualnym koncentratorze

 3: Zaprojektuj i zaimplementuj Azure ExpressRoute

 • Poznaj usługę Azure ExpressRoute
 • Zaprojektuj wdrożenie ExpressRoute
 • Skonfiguruj komunikację równorzędną dla wdrożenia usługi ExpressRoute
 • Podłącz obwód usługi ExpressRoute do sieci wirtualnej
 • Połącz rozproszone geograficznie sieci z globalnym zasięgiem usługi ExpressRoute
 • Popraw wydajność ścieżki danych między sieciami za pomocą usługi ExpressRoute FastPath
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem ExpressRoute

4: Równoważenie obciążenia ruchu innego niż HTTP(S) na platformie Azure

 • Poznaj równoważenie obciążenia
 • Zaprojektuj i zaimplementuj system równoważenia obciążenia platformy Azure za pomocą portalu Azure
 • Poznaj Menedżera ruchu Azure

 5: Równoważenie obciążenia ruchu HTTP(S) na platformie Azure

 • Zaprojektuj bramę aplikacji Azure
 • Skonfiguruj bramę aplikacji platformy Azure
 • Zaprojektuj i skonfiguruj drzwi wejściowe Azure

 6: Zaprojektuj i zaimplementuj zabezpieczenia sieci

 • Zabezpiecz swoje sieci wirtualne w portalu Azure
 • Wdróż usługę Azure DDoS Protection przy użyciu portalu Azure
 • Wdrażanie grup zabezpieczeń sieci przy użyciu portalu Azure
 • Zaprojektuj i zaimplementuj zaporę Azure Firewall
 • Praca z Menedżerem zapory Azure
 • Zaimplementuj zaporę aplikacji sieci Web na platformie Azure Front Door

 7: Zaprojektuj i zaimplementuj prywatny dostęp do usług Azure

 • Zdefiniuj usługę Private Link i prywatny punkt końcowy
 • Wyjaśnij punkty końcowe usługi sieci wirtualnej
 • Zintegruj Private Link z DNS
 • Zintegruj usługę App Service z sieciami wirtualnymi platformy Azure

 8: Zaprojektuj i zaimplementuj monitorowanie sieci

 • Monitoruj swoje sieci za pomocą Azure Monitor
 • Monitoruj swoje sieci za pomocą Azure Network Watcher