Pobierz kartę szkolenia

Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

kod szkolenia: AZ-800 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

 

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • architekt
 • inżynier 
 • specjalista
  Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  16.07 17.07 18.07 19.07
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  06.08 07.08 08.08 09.08
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.09 04.09 05.09 06.09
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  01.10 02.10 03.10 04.10
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  22.10 23.10 24.10 25.10
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  12.11 13.11 14.11 15.11
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.12 04.12 05.12 06.12
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  23.12 24.12 30.12 31.12
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
3 400,00 PLN 4 182,00 PLN brutto

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać podstawowymi obciążeniami i usługami systemu Windows Server przy użyciu technologii lokalnych, hybrydowych i chmurowych. Kurs uczy, jak wdrażać i zarządzać lokalnymi i hybrydowymi rozwiązaniami, takimi jak tożsamość, zarządzanie, obliczenia, sieci i pamięć masowa w hybrydowym środowisku Windows Server.

 • Korzystaj z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server.
 • Zidentyfikuj narzędzia używane do wdrażania rozwiązań hybrydowych, w tym Windows Admin Center i PowerShell.
 • Implementuj usługi tożsamości w systemie Windows Server.
 • Implementuj tożsamość w scenariuszach hybrydowych, w tym Azure AD DS w Azure IaaS i zarządzanych AD DS.
 • Zintegruj usługę Azure AD DS z usługą Azure AD.
 • Zarządzaj usługami infrastruktury sieciowej.
 • Wdróż maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Windows Server oraz skonfiguruj sieć i magazyn.
 • Zdalnie administruj maszyną wirtualną IaaS systemu Windows Server i zarządzaj nią.
 • Zarządzaj i utrzymuj maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Windows Server.
 • Skonfiguruj serwery plików i pamięć masową.
 • Implementuj usługi plików w scenariuszach hybrydowych przy użyciu Azure Files i Azure File Sync.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

 

Po kursie AZ-800 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-800

 

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą mieć:

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i obciążeniami Windows Server w scenariuszach lokalnych, w tym AD DS, DNS, DFS, Hyper-V oraz usługach plików i magazynowania
 • Doświadczenie z popularnymi narzędziami do zarządzania Windows Server
 • Podstawowa znajomość podstawowych technologii obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i wirtualizacji firmy Microsoft
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 • Doświadczenie w pracy i zrozumienie technologii Microsoft Hyper-V i podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów
 • Podstawowe doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość Azure Active Directory
 • Praktyczna praca z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11
 • Podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 70% teoria
 • 30% praktyka

 1: Usługi tożsamości w systemie Windows Server

 • Wprowadzenie do AD DS
 • Zarządzaj kontrolerami domeny AD DS i rolami FSMO
 • Implementuj obiekty zasad grupy

 2: Implementacja tożsamości w scenariuszach hybrydowych

 • Implementuj tożsamość hybrydową w systemie Windows Server
 • Wdrażaj kontrolery domeny Azure IaaS Active Directory i zarządzaj nimi na platformie Azure

 3: Administracja Windows Server

 • Wykonaj bezpieczną administrację Windows Server
 • Opisz narzędzia administracyjne systemu Windows Server
 • Wykonaj poinstalacyjną konfigurację Windows Server
 • Just Enough Administration w Windows Server

 4: Ułatwienie zarządzania hybrydami

 • Zdalne administrowanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Windows Server IaaS
 • Zarządzaj obciążeniami hybrydowymi za pomocą usługi Azure Arc

 5: Wirtualizacja Hyper-V w Windows Server

 • Konfiguruj i zarządzaj Hyper-V
 • Konfiguruj i zarządzaj maszynami wirtualnymi Hyper-V
 • Bezpieczne obciążenia Hyper-V
 • Uruchom kontenery w systemie Windows Server
 • Orkiestrowanie kontenerów w systemie Windows Server za pomocą Kubernetes

 6: Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Planuj i wdrażaj maszyny wirtualne Windows Server IaaS
 • Dostosuj obrazy maszyn wirtualnych Windows Server IaaS
 • Zautomatyzuj konfigurację maszyn wirtualnych Windows Server IaaS

 7: Usługi infrastruktury sieciowej w Windows Server

 • Wdróż i zarządzaj DHCP
 • Zaimplementuj serwer DNS systemu Windows
 • Implementuj zarządzanie adresami IP
 • Wdróż zdalny dostęp

 8: Wdrażanie hybrydowej infrastruktury sieciowej

 • Wdrożenie hybrydowej infrastruktury sieciowej
 • Implementuj DNS dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Windows Server
 • Implementuj adresowanie i routing IP maszyny wirtualnej systemu Windows Server IaaS

 9: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Zarządzaj serwerami plików Windows Server
 • Wdrażaj miejsca do przechowywania i miejsca do przechowywania bezpośrednio
 • Implementuj deduplikację danych serwera Windows
 • Implementuj Windows Server iSCSI
 • Implementuj replikę pamięci masowej systemu Windows Server

 10: Implementacja hybrydowej infrastruktury serwera plików

 • Przegląd usług plików Azure
 • Wdrażanie Azure File Sync