Pobierz kartę szkolenia

Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej

kod szkolenia: WAK / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  22.08 23.08
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  24.10 25.10
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  19.12 20.12
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
2 100,00 PLN 2 583,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających nowoczesnymi organizacjami z istotnym wsparciem technologii informatycznych, osób odpowiedzialnych za realizację strategii informatyzacji (w tym: kadry zarządzającej departamentami IT, architektów, projektantów, analityków, pracowników działów zamówień publicznych) oraz wszystkich osób pragnących zapoznać się z ideą Architektury Korporacyjnej.

Szkolenie obejmuje najistotniejsze idee i pojęcia dotyczące Architektury Korporacyjnej. Jego ukończenie pozwala pozyskać i uporządkować wiedzę dotyczącą Architektury Korporacyjnej, niezbędną do rozwoju nowoczesnych organizacji opartych na wiedzy. Ukierunkowuje dyskusję na temat zalet i wad stosowania podejścia architektonicznego. Pozwala również na poznanie i ujednolicenie słownictwa wykorzystywanego w projektach architektonicznych.

Nie ma żadnych formalnych wymagań, ani ograniczeń, co do wcześniej przebytych szkoleń lub doświadczenia uczestników, jednak aby w pełni wykorzystać wartość kursu, uczestnik powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę na temat zarządzania (w tym zarządzania projektami) oraz IT.

Każdy z uczestników otrzyma:

 • materiały kursowe,
 • studium przypadku,
 • dodatkową dokumentację dotyczącą zagadnień poruszanych na kursie.

 • Szkolenie: polski
 1. Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej
  • Czym jest Architektura Korporacyjna?
  • Czym są ramy architektoniczne?
  • Przegląd najważniejszych ram architektonicznych (w tym: TOGAF 9.2)
  • Uzasadnienie biznesowe do stosowania architektury korporacyjnej i ram architektonicznych
 2. Podstawowe koncepty
  • Bloki architektoniczne
  • Zarządzanie wiedzą architektoniczną
  • Planowanie oparte na zdolnościach
 3. Modelowanie Architektury Korporacyjnej
  • Proces modelowania architektury
  • Pryncypia architektoniczne
  • Wizja architektury
  • Cele organizacji
  • Interesariusze oraz ich potrzeby i punkty widzenia
  • Zarządzanie wymaganiami
  • Analiza biznesowa
  • Modelowanie domen architektonicznych
 4. Style architektoniczne
  • Architektura SOA
 5. Planowanie transformacji
  • Identyfikacja możliwych rozwiązań biznesowych
  • Techniki implementacji
  • Planowanie migracji
  • Nadzór nad projektami implementacyjnymi
  • Zarządzanie zmianą
 6. Rozwój praktyki architektonicznej w organizacji
  • Ład architektoniczny
  • Zdolności architektoniczne
  • Dojrzałość architektoniczna organizacji
 7. Studium przypadku