Pobierz kartę szkolenia

Administering a SQL Database Infrastructure 2017

kod szkolenia: AA_20764 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20764.

 

Administrator, projektant aplikacji - docelowa grupa odbiorców.
training assurance
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób administrujących i utrzymujących bazy danych SQL Server
 • projektantów aplikacji korzystających z baz danych SQL Server, chcących pozyskać wiedzę w zakresie administrowania MS SQL Server 2017.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostarczanej przez MS SQL Server 2017.

Uczestnicy po szkoleniu posiadają wiedzę w zakresie:

 • autentykacji
 • autoryzacji,
 • kopii zapasowych
 • odzyskiwania baz danych,
 • automatyzacji zarządzania,
 • zarządzania z użyciem PowerShell,
 • monitorowania pracy 
 • rozwiązywania problemów.
 • Wiedza praktyczna dotycząca Transact-SQL, relacyjnych baz danych, na poziomie szkolenia MS 20761.
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego kluczowych funkcji.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Bezpieczeństwo w SQL Server

  • Uwierzytelnianie połączeń do SQL Server
  • Autoryzacja dostępu kont logowania do bazy danych
  • Autoryzacja pomiędzy serwerami
  • Bazy danych Partially Contained
 2. Przypisywanie ról serwera i bazy danych

  • Praca z rolami serwera
  • Praca z wbudowanymi rolami bazodanowymi
  • Tworzenie własnych ról bazodanowych
 3. Autoryzacja dostępu użytkowników do zasobów

  • Autoryzacja dostępu użytkowników do obiektów
  • Autoryzacja dostępu użytkowników do wykonania kodu
  • Konfiguracja uprawnień na poziomie Schemy
 4. Ochrona danych przy użyciu szyfrowania i audytu

  • Opcje audytowania dostępu do danych w SQL Server
  • Implementacja audytu SQL Server
  • Zarządzanie audytem SQL Server
  • Ochrona danych przy użyciu szyfrowania
 5. Modele odzyskiwania SQL Server i strategie kopii zapasowych

  • Zrozumienie strategii kopii zapasowych
  • Zasady działania logu transakcji w SQL Server
  • Planowanie strategii wykonywania kopii zapasowych
 6. Wykonywanie kopii zapasowych

  • Tworzenie kopii zapasowej baz danych i logów transakcji
  • Zarządzanie kopiami zapasowymi
  • Opcje tworzenia kopii zapasowej
 7. Odtwarzanie baz danych SQL Server

  • Omówienie procesu odtwarzania
  • Odtwarzanie baz danych
  • Zaawansowane scenariusze odtwarzania baz danych
  • Odtwarzanie kopii zapasowej do punktu w czasie
 8. Automatyzacja zarządzania SQL Server

  • Mechanizmy automatyzacji zarządzania SQL Server
  • Praca z usługą agenta SQL Server
  • Zarządzanie zadaniami agenta SQL Server
  • Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach
 9. Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

  • Omówienie zabezpieczeń SQL Server Agent
  • Konfiguracja poświadczeń
  • Konfiguracja kont proxy
 10. Monitorowanie SQL Server przy użyciu alertów i powiadomień

  • Monitorowanie błędów SQL Servera
  • Konfiguracja Database Mail
  • Operatorzy, alerty i powiadomienia
  • Alerty w Azure SQL Database
 11. Wstęp do zarządzania SQL Server przy użyciu PowerShell

  • Podstawy pracy z Windows PowerShell
  • Konfigurowanie SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Utrzymanie środowiska SQL Server przy użyciu PowerShell
  • Utrzymanie Azure SQL Database przy użyciu PowerShell
 12. Śledzenie dostępu do SQL Server z użyciem Extended Events

  • Podstawowe pojęcia związane z Extended Events
  • Praca z Extended Events
 13. Monitorowanie SQL Server 2017

  • Monitorowanie aktywności
  • Zbieranie i zarządzanie danymi wydajności
  • Analiza zebranych danych o wydajności
  • SQL Server utility
 14. Rozwiązywanie problemów z SQL Server

  • Metodologia rozwiązywania problemów w SQL Server
  • Rozwiązywanie problemów związanych z usługą
  • Rozwiązywanie problemów z logowaniem i łącznością
 15. Importowanie i eksportowanie danych

  • Transferowanie danych do/z SQL Server
  • Importowanie i eksportowanie danych z tabel
  • Używanie BCP i BULK INSERT do importu danych
  • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji data-tier