Udostępnij!
W związku z realizacją projektu
AKADEMIA ROZWOJU KADR
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Altkom Akademia S.A. zaprasza pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości:
Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS) oraz
Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)
do udziału w szkoleniu

Kompetencje informatyczne objęte certyfikatem EUCIP

ZAKRES SZKOLENIA:Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie specjalizacji informatycznych: stosowania i zarządzania systemami informatycznymi, pozyskiwania, rozwoju i implementacji systemów informatycznych oraz eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • Liczba miejsc: 70
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni po 7 godzin
 • Miejsce realizacji szkoleń: Warszawa, ul. Chłodna 51 lub zdalnie
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera
 • Materiały edukacyjne i materiały biurowo-szkoleniowe
 • Obiad i przerwy kawowe w ciągu dnia
 • Świadectwo ukończenia (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • Sesję egzaminacyjną EUCIP z jednego z modułów: A – Planowanie, B – Wytwarzanie, C – Eksploatacja oraz certyfikat dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu.

KONTAKTW przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 664 002 425 lub mailowego: arkws@altkom.pl

 • ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl
   
  Dane podstawowe
   
  Imię

  *

  Nazwisko

  *

  Płeć

  Wiek

  *

  Pesel

  *

   
  Email

  *

  Telefon

  *

   
  Miejsce zatrudnienia

  *

  Komórka organizacyjna

  *

   
  W przypadku zgłoszenia się większej niż liczba miejsc liczby chętnych w pierwszej kolejności wybierane będą osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku ponad 50 lat.
   

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  ARKWS_Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

  ARKWS Wzór Oświadczenia uczestnika projektu

  ARKWS Wzór Informacji o uczestnikach Projektu

  ARKWS Umowa z uczestnikiem Projektu

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66