Udostępnij!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Budżet w 2019 roku to ponad 180 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Altkom Akademia spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
 • posiadamy certyfikat ISO – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2019 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (https://bur.altkomakademia.pl).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety 2019

Priorytety tzw. „puli ministra”

 • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 • Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Osoby po 45 roku życia.
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
 • Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS

 • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy.
 • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Działania Krok po Kroku - w czym możemy pomóc...

LpDziałaniaFirmaAltkom
Akademia
Powiatowy
Urząd Pracy
1Chęć skorzystania z KFS
2Zbadanie potrzeb szkoleniowych
3Wybór szkoleńdoradztwo
4Uzupełnienie wnioskudoradztwo
5Złożenie wniosku
6Pozytywna decyzja
7Podpisanie umowy z Urzędem
8Podpisanie umowy z Altkom Akademią
9Przelanie środków na konto firmy
10Realizacja szkolenia
11Wystawienie faktury
12Opłacenie faktury
13Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury)
 • Jesteś zainteresowany?
  Skontaktujemy się z Tobą

  Imię

  *

  Nazwisko

  *

  Firma

  Email

  *

  Telefon

  *

  Woj.

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66