Udostępnij!

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Jak działa dofinansowanie?

W ramach nowej perspektywy Unijnych dofinansowań została stworzony Popytowy System Finansowania, polegający na przekazywaniu dofinansowania na rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Firmy. W ramach jego funkcjonowania powstała Baza Usług Rozwojowych, na której są publikowane szkolenia, realizowane przez firmy szkoleniowe. Firma starająca się o dofinansowanie sama musi złożyć wniosek o dofinansowanie i po jego otrzymaniu wybrać w bazie usług rozwojowych interesujące jej Pracowników szkolenia.

Kto może korzystać?

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie Polski) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej, w tym również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Z Projektu zostały wyłączone województwa mazowieckie i pomorskie.

Czego dotyczy dofinansowanie?

Przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (szkoleniowe lub doradcze) a wiec usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost umiejętności, wiedzy, kompetencji społecznych przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Poziom dofinansowania jednej usługi nie przekracza co do zasady 50% kosztów takiej usługi (np. szkolenia). Zwiększenie poziomu dofinansowania nawet do 80% możliwe jest przy spełnieniu preferencyjnych, które zostały ściśle określone w ramach RPO i odrębne dla poszczególnych województw.

Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

Przyznanie dofinansowania jest zależne od wskazanego przez IZ RPO Operatora (firmy zewnętrznej wybranej przez PARP do obsługi wniosków), decyduje przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w określonym w naborze terminie (pula środków jest ograniczona). Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników zamieszczanych bezpośrednio przez danego Operatora.

Co się dzieje gdy uzyskam akceptację wniosku?

 • Firma podpisuje Umowę wsparcia z Operatorem( firma zewnętrzna wybrana przez PARP do obsługi wniosków).
 • Przedsiębiorca zakłada konto i loguje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 • Z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) Przedsiębiorca wybiera, szkolenia, i zapisuje się na szkolenie poprzez portal.
 • Przesłać formularze przedsiębiorcy i/lub pracowników karty usług, zapis na usługę.
 • Przesłać formularze przedsiębiorcy i/lub pracowników karty usług, zapis na usługę.
 • Przedsiębiorca bądź zgłoszony przez niego pracownik bierze udział w szkoleniu.
 • Po szkoleniu uzupełnić ocenę szkolenia na portalu Usługi Rozwojowe.
 • Dofinansowanie nastąpi na podstawie bonów lub refundacji kosztów usługi rozwojowej w zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie.
 • Jesteś zainteresowany?
  Skontaktujemy się z Tobą

  Imię

  *

  Nazwisko

  *

  Firma

  Email

  *

  Telefon

  *

  Woj.

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66