Pobierz kartę szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

kod szkolenia: PFK ZATC / Std

Pakiety e-learning

Dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie polskiego systemu prawa zatrudniania cudzoziemców.

 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane do pracowników działu kadr, HR, do osób zajmujących się rekrutacją.

 

 • Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców, w tym przepisami wchodzącymi w życie w 2022 r.  
 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

 

Doświadczenie nie jest wymaganie.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

​​​​

 1. Szczegółowe omówienie zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w 2022 r.

 

 1. Legalny pobyt a legalne zatrudnienie
 1. Wizy i karty pobytu
 2. Ruch bezwizowy i paszporty biometryczne

 

 1. Procedura uproszczona zatrudniania cudzoziemców po zmianach w 2022 r.
 1. Warunki wpisu oświadczenia do rejestru
 2. Wydłużenie do 24 miesięcy okresu pracy cudzoziemca na oświadczeniu
 3. Obowiązki informacyjne wobec PUP-u

 

 1. Zezwolenie na pracę po zmianach w 2022 r.
 1. Rodzaje zezwoleń na pracę
 2. Postępowanie w sprawie zezwolenia
 3. Cudzoziemcy a zmiana warunków pracy
 4. Obowiązki pracodawcy związane z wydaniem zezwolenia na pracę
 5. Praca bez zezwolenia na pracę
 6. Zmiana stanowiska i zmiana pracodawcy po zmianach przepisów w 2022 r.

 

 1. Zatrudnianie cudzoziemców na co dzień
 1. Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 
 2. Umowa o pracę z cudzoziemcem
 3. Typowe dokumenty wymagane
 4. Choroba cudzoziemca
 5. Urlop cudzoziemca
 6. „Magiczny” stempel
 7. Zatrudnianie cudzoziemców a przepisy tzw. tarcz (przedłużenie ważności legalności pobytu i zatrudnienia).