Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Tworzenie wspierającego środowiska pracy dla osób z różnorodnymi potrzebami funkcjonalnymi

kod szkolenia: HR-Inne / AHR-PF_2D

Jeśli planujesz zgłębić zasady równego dostępu do zatrudnienia oraz skuteczne praktyki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, zapraszamy na szkolenie, w czasie którego zyskasz kompleksową wiedzę na ten temat. Dowiesz się jak wspierać kreatywność i innowacyjność co wiąże się m.in z poprawą wizerunku pracodawcy, relacji interpersonalnych. Omówione zostaną też aspekty zgodności z normami prawnymi, zwiększanie lojalności pracowników, podniesienie samooceny pracowników, integracj społeczna i spójaność zespołu.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  24.07 25.07
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  19.08 20.08
1 100,00 PLN + 23% VAT (1 353,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 100,00 PLN
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów, kandydatów na menedżerów, przedsiębiorców, zespołów HR

 • Poprzez wprowadzenie w tematykę praw osób niepełnosprawnych, uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie ich potrzeb oraz wymogów wynikających z prawa. To pozwoli na tworzenie bardziej inkluzywnego i zgodnego z przepisami prawa środowiska pracy.
 • Poznanie możliwości wsparcia finansowego z funduszy unijnych i krajowych umożliwi organizacjom skuteczniejsze działania w zakresie realizacji standardów dostępności w miejscu pracy. Praktyczne przykłady case study pomogą zrozumieć, jak efektywnie korzystać z tych środków.
 • Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom na rozeznanie się w różnorodności potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nauczą, jak skutecznie je wspierać. To z kolei przyczyni się do budowy bardziej inkluzywnego i wspierającego środowiska pracy.
 • Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom zrozumienie wyzwań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów zapobiegania dyskryminacji. Promowanie równości szans w miejscu pracy sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmacnia jej kulturę wartości.
 • Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany i wspierany, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników. To z kolei przekłada się na wyższą produktywność i efektywność działania organizacji.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

Dzień 1

1. Wprowadzenie
2. Budowanie inkluzywnego miejsca pracy

 • zrozumienie zasad dotyczących praw osób niepełnosprawnych 
 • wsparcie finansowe z funduszy unijnych i krajowych jako pomoc w realizacji standardów dostępności w miejscu pracy – przykłady case study

3. Rozpoznawanie i wspieranie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 • identyfikowanie różnorodnych potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami – ćwiczenia praktyczne
 • określenie wyzwań i korzyści z ich zatrudnienia – – Zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości szans

Dzień 2

4. Dostosowanie stanowiska pracy

 • eliminacja barier architektonicznych, komunikacyjnych, sprzętowych

5. Integracja i rozwój w miejscu pracy

 • włączanie  osób z niepełnosprawnościami do zespołów i promowanie ich rozwoju zawodowego

6. Promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
7. Podsumowanie i zakończenie