Pobierz kartę szkolenia

SCRUMstudy Scrum Developer Certified (SDC®) - szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-SDC-Stu / PL DL 2d

Pakiety e-learning

SCRUMstudy jest globalną jednostką certyfikującą w zakresie Scrum i Agile. Jest też autorem Przewodnika SBOK™, kompleksowego przewodnika wspierającego realizację projektów za pomocą Scrum. 

SCRUMstudy to ponad

 • 750 000 studentów przeszkolonych w zakresie skutecznego dostarczania projektów
 • 5 000 studentów certyfikowanych co miesiąc w Scrum i Agile
 • 7 500 firm ze 150 krajów (w tym firmy z listy Fortune 500 firmy takie jak Apple, IBM, HP, Bank of America, AT&T, Dell, Verizon, Lockheed Martin, i PepsiCo), które zaufały i akceptują certyfikację SCRUMstudy

 

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  16h|  26.08 27.08
1 200,00 PLN + 23% VAT (1 476,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  25.11 26.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie Scrum Developer Certified (SDC™) jest podstawowym szkoleniem skierowanym do członków zespołów Scrum oraz wszystkich osób, które współpracują z takimi zespołami. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat Scrum w takim zakresie by praca członków zespołu była skuteczna a projekty przez nich realizowane kończyły się sukcesem.

Każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dostęp do platformy egzaminacyjnej. Celem egzaminu Scrum Developer Certified (SDC®) jest potwierdzenie, że uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędne podstawy teoretyczne umożliwiające zastosowanie Scrum w projektach oraz posiadają wiedzę na temat jego dostosowania do konkretnych scenariuszy, które mogą pojawić się w środowisku firmowym.

Certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®) jest ważny 3 lata.

 • egzamin w formie zdalnej
 • Test jednokrotngo wyboru
 • 75 pytań na egzaminacyjnych
 • Czas trwania 90 minut
 • Wymagany poziom do zdania egzaminu 65% poprawnych odpowiedzi

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy ScrumStudy, na której będa mogli zdać egzamin w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia. 

Każdy uczestnik ma 3 podejścia do egzaminu.

 • Nie ma żadnych merytorycznych wymagań wstępnych dla uczestnika szkolenia
 • Znajmość języka angielskiego na poziomu umożliwiającym zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz podejście do egzaminu
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe 
 • Egzamin w wersji online dostępny po szkoleniu 
 • dostęp do platformy ScrumStudy na której znajdują się: 
  • Video, Case Study
  • SBOK Guide
  • Ważne terminy i pojęcia 
  • Aplikacja mobilna VMEdu
 1. Introduction
  • Scrum Overview
  • Scrum Principles
  • Scrum Aspects
  • Scrum Processes
  • Scrum Summary
  • Scrum Advantages
 2. Organization
  • Core Roles
   • Core Role: Product Owner
   • Core Role: Scrum Master
   • Core Role: Scrum Team
  • Non-core Roles
 3. Business Justification
  • Responsibilities of Scrum Roles in Business Justification
  • Factors used to Determine Business Justification
  • Business Justification Evaluation Techniques
  • Tools for Planning Value
  • Continuous Value Justification
  • Summary of Responsibilities
 4. Quality
  • Quality Defined
  • Acceptance Criteria and the Prioritized Product Backlog
  • Quality Management in Scrum
  • Quality Planning
  • Continuous Integration and Sustainable Pace
  • Quality Control and Quality Assurance
  • Summary of Responsibilities
 5. Change
  • Unapproved and Approved Change Requests
  • Change in Scrum
  • Balancing Flexibility and Stability
  • Achieving Flexibility
  • Changes to a Sprint
  • Impact of Expected Change on the Length of Sprint
  • Managing Changes through Prioritized Product Backlog Grooming
  • Managing Changes During Demonstrate and Validate Sprint
 6. Risk
  • What is Risk?
  • Risks and Issues
  • Risk Management Procedure
  • Risk Identification
  • Risk Assessment
  • Risk Assessment Techniques:
  • Risk Mitigation
  • Risk Communication
  • Minimizing Risks through Scrum
  • Summary of Responsibilities
 7. Introduction to Scrum Project Phases59
 8. Initiate Phase
  • Process 1: Create Project Vision
  • Process 2: Identify Scrum Master and Stakeholder(s)
  • Process 3: Form Scrum Team
  • Process 4: Develop Epic(s)
  • Process 5: Create Prioritized Product Backlog
  • Process 6: Conduct Release Planning
 9. Plan and Estimate Phase
  • Process 1: Create User Stories
  • Process 2: Approve, Estimate, and Commit User Stories
  • Process 3: Create Tasks
  • Process 4: Estimate Tasks
  • Process 5: Create Sprint Backlog
 10. Implement Phase
  • Process 1: Create Deliverables
  • Process 2: Conduct Daily Standup
  • Process 3: Groom Prioritized Product Backlog
 11. Review and Retrospect Phase
  • Process 1: Convene Scrum of Scrums
  • Process 2: Demonstrate and Validate Sprint
  • Process 3: Retrospect Sprint
 12. Release Phase
  • Process 1: Ship Deliverables
  • Process 2: Retrospect Project
 13. Scaling Scrum
  • Scalability of Scrum
  • Transition to Scrum
  • Resistance to Change
  • Mapping Traditional Roles to Scrum
  • Importance of Executive Support