Pobierz kartę szkolenia

Provisioning SQL Databases 2017

kod szkolenia: AA_20765 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20765.

 

Docelowa grupa odbiorców: *Administrator *programista baz danych
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2017.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostarczanej przez MS SQL Server 2017.

Wiedza praktyczna dotycząca Transact-SQL, relacyjnych baz danych, podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego kluczowych funkcji lub wiedza z zakresu szkolenia MS 20761 lub AA_20761. 

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Komponenty SQL Server 2017

  • wstęp do platformy SQL Server
  • przegląd architektury SQL Server
  • usługi i opcje konfiguracji SQL Server
 2. Instalacja SQL Server 2017

  • zagadnienia instalacji SQL Server
  • pliki TempDB
  • instalacja SQL Server 2017
  • automatyzacja instalacji
 3. Aktualizacja do SQL Server 2017

  • wymagania aktualizacji
  • aktualizacja usług
  • migracja danych i aplikacji SQL Server
 4. Wdrażanie SQL Server w Microsoft Azure

  • maszyny wirtualne SQL Server w Azure
  • wdrażanie bazy danych Azure SQL
  • migracja baz danych on-premise do bazy Azure SQL
 5. Praca z  bazami  danych i ich przechowywaniem

  • przegląd baz danych SQL Server
  • tworzenie baz danych
  • pliki i grupy plików bazy danych
  • przenoszenie plików bazy danych
  • rozszerzenia puli bufora
 6. Opcje przechowywanie bazy danych

  • wydajność magazynu danych SQL Server
  • udziały plikowe SMB
  • przechowywanie SQL Server w Azure
  • rozciąganie baz danych
 7. Wykonywanie zadań obsługi bazy danych

  • sprawdzanie integralności baz danych
  • utrzymanie indeksów
  • automatyzacja typowych zadań obsługi baz danych