Pobierz kartę szkolenia

PHP - Podstawy programowania

kod szkolenia: PHP_1 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 4 dni |  28h|  08.07 09.07 10.07 11.07
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.09 04.09 05.09 06.09
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  26.11 27.11 28.11 29.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 600,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do projektantów aplikacji internetowych zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań opartych o PHP. Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwościami, jakie daje język skryptowy PHP w tworzeniu dynamicznych stron WWW i bazodanowych aplikacji internetowych wykorzystujących PHP.

Nabycie wiedzy umożliwiającej tworzenie dynamicznych elementów stron internetowych. Zdobycie umiejętności pozwalających tworzyć oraz rozwijać bazodanowe aplikacje internetowe. Zaznajomienie się z aplikacjami server-side oraz językiem PHP.

Metoda szkolenia:

 • Wykład
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Szkolenie: polski
 1. Wstęp do aplikacji Server-side
  • komunikacja pomiędzy serwerem a przeglądarką
  • architektura protokołu HTTP
 2. Instalacja i konfiguracja
  • instalacja serwera Apache HTTP
  • konfiguracja serwera Apache (httpd.conf)
  • instalacja PHP
  • konfiguracja PHP (php.ini)
 3. Podstawy języka PHP
  • tworzenie i uruchamianie skryptów
  • dane i typy
  • funkcje
  • instrukcje sterujące
  • kolekcje i metody posługiwania się nimi
  • operacje na ciągach znaków
 4. Obiektowość
  • klasy, właściwości, metody
  • widoczność
  • konstruktor
  • dziedziczenie
  • interfejsy
  • klasy abstrakcyjne
  • metody magiczne
  • iteratory
 5. Zarządzanie pamięcią
 6. Obsługa błędów
 7. Operacje na plikach
 8. Manipulowanie plikami graficznymi
 9. Konfiguracja projektu pod kątem użycia bibliotek zewnętrznych
 10. Komunikacja z bazą danych (MySQL, PostgreSQL)
  • konfiguracja połączenia
  • wykonywanie zapytań
  • zapytania parametryzowane
  • praca z procedurami składowanymi
  • zarządzanie transakcjami
 11. Formularze
  • definiowanie formularzy
  • obsługa danych z formularza po stronie skryptu
  • upload plików
 12. Zagadnienia bezpieczeństwa aplikacji
  • autentykacja i autoryzacja
  • zarządzanie sesją i ciasteczkami
  • szyfrowanie danych