Pobierz kartę szkolenia

Office 365 – praktyczne wykorzystanie SharePoint Online w pracy zespołowej z dokumentami

kod szkolenia: O365_03 / SPS/ PL AA 1d

Pakiety e-learning

SharePoint Online

Platforma SharePoint online jest najczęściej używana do obsługi pracy zespołowej lub w ramach projektu, gdy zachodzi potrzeba dzielenia się dokumentami i listami z innymi członkami zespołu lub partnerami i klientami. Nadaje się także w pełni do tworzenia portali firmowych w sieci intranetowe lub extranetowe, wzbogacona o odpowiednią treść może jak najbardziej służyć jako portal społecznościowy.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  7h|  10.07
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  09.08
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  04.09
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  01.10
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  29.10
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  27.11
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
700,00 PLN
800,00 PLN 984,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone dla osób których SharePoint online stanie się narzędziem do wymiany informacji i danych w firmie. Czy to w postaci plików, newsletterów, czy też ich wypełniania w specjalnie do tego zaprojektowanych formularzach.

Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom zasady pracy oraz logikę działania SharePointa online w chmurze.

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się jak pracować z dokumentami publikowanymi w SharePointa online
 • Jak takie dokumenty tworzyć i edytować indywidulanie oraz grupowo
 • W jaki sposób wykorzystując SharePointa online można łatwo zbudować narzędzia do zbierania informacji
 • Poznają podstawy SharePointa online

Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Microsoft Office oraz bezproblemowe posługiwanie się przeglądarką internetową.

Metody szkolenia:

Podczas szkolenia omawiane są możliwości wykorzystania aplikacji w pracach firmy. Po części teoretycznej następuje implementacja rozwiązań w środowisku laboratoryjnym. Na koniec każdego tematu omawiane jest w ramach „case study” wykorzystania w danej firmie.

 • Szkolenie: polski

 

 1. Wstępne informacje o aplikacji Microsoft SharePoint Online
 2. Interfejs i nawigacja:
  • Elementy wstążki dla: stron, list, bibliotek.
  • Menu kontekstowe elementów
  • Nawigacja: szybkie uruchamianie, górny pasek łączy.
  • Ustawienia użytkownika

Sprawne poruszanie się po aplikacji SharePoint Online pozwoli na zaoszczędzenie czasu przy tworzeniu zawartości i ustawianiu różnorodnych opcji dla poszczególnych elementów platformy.

 1. Witryny
  • Tworzenie, usuwanie i ustawienia witryn,
  • Motywy witryny
  • Zmiana ikony i opisu witryny,
  • Tworzenie i edycja stron: wstawianie elementów na stronę (tekstu, tabel, obrazów, łączy), wstawianie Web Partów.
  • Dodawanie aplikacji SharePoint,
  • Podstawowe informacje o nadawaniu uprawnień

Zrozumienie pojęć i przeznaczenia witryn, stron, aplikacji czy też składników web part, umożliwi odpowiednie zastosowanie ich podczas budowania obszaru wymiany dla pracowników w aplikacji SharePoint Online.

 1. Listy – Współdzielenie informacji w intranecie
  • Tworzenie i zarządzanie listą
  • Operacje na kolumnach, widokach
   • – system newsów – anonsy
   • – alendarz
   • – kontakty
   • – lista zadań
   • – tablica dyskusyjna – firmowe forum
   • – lista niestandardowa

Prezentowanie kontaktów, kalendarzy, rekordów danych w formie list, pozwala na szybki dostęp i zbudowanie obszarów wymiany najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie/organizacji. Moduł nauczy jak poprawnie wykorzystać tego typu elementy w firmowym portalu SharePoint Online.

 1. Biblioteki – Współdzielenie dokumentów
  • Tworzenie i zarządzanie biblioteką
  • Operacje na kolumnach, widokach
  • Przekazywanie plików do biblioteki
  • Publikowanie dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel, MS PowerPoint i innych plików
  • Wersjonowanie (historia zmian
  • Wyewidencjonowywanie i zaewidencjonowywanie plików
   • – biblioteka dokumentów,
   • – biblioteka obrazów – galeria
   • – strony wiki

Przedstawione w module opcje i ustawienia Bibliotek, pozwolą na optymalną i bezproblemową współpracę wielu osób nad zawartością dokumentów firmowych.

 1. Kolumny i widoki:
  • Omówienie czym jest widok i czym jest kolumna
  • Dodawanie kolumn istniejących,
  • Tworzenie widoku i zastosowanie w liście/bibliotece:
   • – wyświetlanie kolumn w danym widoku,
   • – sortowanie zawartości,
   • – filtrowanie elementów.
 1. Wyszukiwanie informacji

Umiejętność filtrowania czy też sortowania z zastosowaniem odpowiednich widoków podczas pracy użytkownika z platformą, umożliwi szybszy dostęp do niezbędnych informacji.

 1. Integracja:
  • Microsoft Outlook jako aplikacja współpracująca z SharePoint Online,
  • Eksport danych do skoroszytu Microsoft Excel.

Praca z SharePoint Online może być jeszcze szybsza dzięki klientowi poczty Microsoft Outlook, a dzielenie się informacjami w formie eksportu danych z kolumn SharePoint Online pozwoli na dalsze wykorzystanie tych informacji w różnorodnych raportach czy też procesach.