Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Azure Administrator

kod szkolenia: AZ-104 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Szkolenie w formule stacjonarnej.

Promocja voucher

Autoryzowane szkolenie Microsoft Azure Administrator AZ-104

 

Administrator - docelowa grupa odbiorców.  

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

 

 

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

czas trwania 4 dni |  28h|  18.06 19.06 20.06 21.06
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  09.07 10.07 11.07 12.07
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  06.08 07.08 08.08 09.08
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.09 04.09 05.09 06.09
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  24.09 25.09 26.09 27.09
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  15.10 16.10 17.10 18.10
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  05.11 06.11 07.11 08.11
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  26.11 27.11 28.11 29.11
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  17.12 18.12 19.12 20.12
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  14.01 15.01 16.01 17.01
3 400,00 PLN + 23% VAT (4 182,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 400,00 PLN
3 400,00 PLN 4 182,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób:

 • odpowiedzialnych za zarządzanie usługami w chmurze Azure czyli za:

  • funkcje wdrażania
  • zarządzania 
  • monitorowania tożsamością
  •  przechowywanie
  • obliczenia 
  • sieci wirtualne w środowisku chmurowym.

Główny profil odbiorców to:

 • administratorzy platformy Azure odpowiedzialni za dostarczanie, skalowanie, monitorowanie i dostosowywanie zasobów do potrzeb organizacji.
 • osoby pragnące przystąpić do egzaminu AZ-104: Microsoft Azure Administrator.
 • Kurs ma również na celu przygotowanie administratorów Azure do ukierunkowania ich pracy od portalu Azure do korzystania z PowerShell.

AZ-104 obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Zarządzanie subskrypcjami platformy Azure
 • Zabezpieczanie tożsamości
 • Administrowanie infrastrukturą
 • Konfigurowanie sieci wirtualnej,
 • Łączenie platformy Azure i lokacji lokalnej
 • Zarządzanie ruchem sieciowym
 • Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej
 • Tworzenie i skalowanie maszyn wirtualnych
 • Wdrażanie aplikacji i kontenerów
 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Udostępnianie danych
 • Monitorowanie środowiska chmurowego

Uzyskanie:

 • wiedzy
 • praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania platformą Azure.

W tym zapoznanie się z:

 • Zabezpieczaniem i zarządzaniem tożsamościami dzięki Azure Active Directory oraz wdrażaniem i zarządzaniem użytkownikami i grupami
 • Wdrażaniem i zarządzaniem subskrypcją i kontami platformy Azure, wdrażaniem zasad platformy Azure oraz wykorzystaniem RBAC do przypisania uprawnień
 • Wykorzystaniem Azure Resource Manager do organizowania zasobów, korzystaniem z Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell i interfejsu wiersza polecenia oraz wykorzystaniem szablonów ARM do wdrożenia zasobów
 • Implementacją sieci wirtualnych i podsieci, konfiguracją publicznego i prywatnego adresowania IP, konfiguracją grup zabezpieczeń sieci, konfiguracją zapory Azure oraz konfiguracją prywatnej i publicznej strefy DNS
 • Konfiguracją połączeń równorzędnych VNet, konfiguracją bramy VPN oraz doborem odpowiedniego rozwiązania łączności między lokacyjnej
 • Konfiguracją routingu sieciowego, konfiguracją modułu równoważenia obciążenia Azure, konfiguracją Azure Application Gateway oraz doborem odpowiedniego rozwiązania dla ruchu sieciowego
 • Tworzeniem konta magazynu Azure, konfiguracją kontenerów obiektów blob, bezpiecznym magazynem Azure, konfiguracją udziałów plików platformy Azure i synchronizacją plików oraz zarządzaniem magazynem za pomocą narzędzi takich jak Storage Explorer
 • Planowaniem wdrożenia maszyn wirtualnych, tworzeniem maszyn wirtualnych, konfiguracją dostępności maszyny wirtualnej, w tym zestawy skalowania, oraz wykorzystaniem rozszerzeń maszyny wirtualnej
 • Tworzeniem planu usług aplikacji, tworzeniem aplikacji internetowej, wdrożeniem wystąpień kontenera Azure oraz wdrożeniem usługi Azure Kubernetes
 • Zapoznanie się z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem plików i folderów oraz maszyn wirtualnych
 • Zapoznanie się z wykorzystaniem Azure Monitor, tworzeniem alertów platformy Azure, tworzeniem zapytań za pomocą Log Analytics oraz korzystaniem z Network Watcher

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur pamięci masowej i sieci.
 • Znajomość lokalnych technologii wirtualizacji, w tym: maszyny wirtualne, sieci wirtualne i dyski wirtualne, znajomość konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór ogniowych i technologii szyfrowania, znajomość pojęć Active Directory, w tym domen, lasów, kontrolerów domen, replikacji, protokołu Kerberos i protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania.
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się poleceniami PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Szkolenia poprzedzające: AZ-900, MS 10961

Kurs AZ-104 należy do ścieżek:

 • Cloud App Developer
 • Database Administrator

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Tożsamość

  • Azure Active Directory
  • Użytkownicy i grupy
 2. Zarządzanie i zgodność

  • Subskrypcje i konta
  • Zasady platformy Azure
  • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
 3. Administracja Azure

  • Azure Resource Manager
  • Azure Portal i Cloud Shell
  • Azure PowerShell i interfejs wiersza polecenia
  • Szablony ARM
 4. Sieć wirtualna

  • Sieci wirtualne
  • Adresowanie IP
  • Grupy bezpieczeństwa sieci
  • Zapora Azure
  • Azure DNS
 5. Łączność międzylokacyjna

  • Peering sieci wirtualnej
  • Połączenia bramy VPN
  • ExpressRoute i wirtualna sieć WAN
 6. Zarządzanie ruchem w sieci

  • Network Routing i Endpoints
  • Azure Load Balancer
  • Azure Application Gateway
  • Traffic Manager
 7. Azure Storage

  • Konta magazynu
  • Magazyn obiektów blob
  • Bezpieczeństwo przechowywania
  • Pliki platformy Azure i synchronizacja plików
  • Zarządzanie pamięcią masową
 8. Azure Virtual Machines

  • Planowanie maszyny wirtualnej
  • Tworzenie maszyn wirtualnych
  • Dostępność maszyny wirtualnej
  • Rozszerzenia maszyny wirtualnej
 9. Obliczenia bezserwerowe

  • Plany Azure App Service
  • Usługa aplikacji Azure
  • Usługi kontenerowe
  • Usługa Azure Kubernetes
 10. Ochrona danych

  • Kopie zapasowe plików i folderów
  • Kopie zapasowe maszyn wirtualnych
 11. Monitorowanie

  • Azure Monitor
  • Azure alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher