Pobierz kartę szkolenia

Identity with Windows Server 2019/2022

kod szkolenia: MS 55344 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie w formule stacjonarnej.   MS 55344 to odpowiednik autoryzowanego, wycofanego 5-dniowego szkolenia MS 20742 Szkolenie skierowane do:
 • Administrator,
 • HelpDesk,
 • Specjalista IT

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 900,00 PLN + 23% VAT (4 797,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
3 900,00 PLN 4 797,00 PLN brutto

Ten pięciodniowy kurs uczy specjalistów IT, jak wdrażać i konfigurować Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak wdrażać zasady grupy, jak wykonywać kopie zapasowe i je przywracać oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy z Active Directory. Ponadto szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, którzy chcą zapoznać się z innymi rolami Windows Server, takimi jak Active Directory Federation Services (AD FS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS) i Active Directory Certificate Services (AD CS). Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką planowania i konfiguracji synchronizacji pomiędzy Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a lokalną usługą AD DS.

 

Szkolenie i powiązane laboratoria dotyczą systemu Windows Server 2022, ale większość poruszanych tematów jest również dostępna w serwerach Windows Server 2016 i 2019. Podczas praktycznych laboratoriów uczestnicy skupiają się na tym, jak administrować Windows Server za pomocą nie tylko tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Server Manager, ale także Windows Admin Center.

 

Główne grupy docelowe tego kursu to:

– Specjaliści IT, którzy posiadają pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług AD DS i którzy chcą ją poszerzyć w temacie technologii tożsamości i dostępu w systemie Windows Server.

– Administratorzy systemu Windows Server, którzy dysponują podstawową wiedzą z administrowania tym systemem i pokrewnymi technologiami oraz którzy chcą dowiedzieć się więcej o funkcjach Active Directory.

– Profesjonaliści IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć dodatkową wiedzę na temat systemu Windows Server, zwłaszcza na temat rozwiązywania problemów, archiwizowania i odzyskiwania usługi katalogowej Active Directory.

– Specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server w środowisku Active Directory, chcący swoją wiedzę poszerzyć o tematykę integracji z rozwiązaniem chmurowym Azure Active Directory.

 

Jest to odpowiednik wycofanego autoryzowanego szkolenia MS 20742 Identity with Windows Server 2016.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługą katalogową Active Directory i usługami pokrewnymi w systemie Windows Server (2016, 2019, 2022). W tym zapoznanie się z:

– Instalacją i konfiguracją kontrolera domeny

– Zarządzaniem obiektami w AD DS za pomocą narzędzi graficznych i Windows PowerShell

– Wdrażaniem AD DS w złożonych środowiskach

– Wdrażaniem lokacji usług AD DS oraz konfigurowaniem i zarządzaniem replikacją

– Wdrażaniem i zarządzaniem obiektów zasad grupy (GPO)

– Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą obiektów zasad grupy

– Zabezpieczeniem AD DS i kont użytkowników

– Implementacją i zarządzaniem hierarchią urzędu certyfikacji (AD) za pomocą AD CS

– Wdrażaniem i zarządzaniem certyfikatami

– Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS

– Wdrażaniem i zarządzaniem usługami zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)

– Wdrożeniem synchronizacji między usługami AD DS i Azure AD

– Monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS

 

Poziom minimalny:

Podstawowa wiedza na temat koncepcji i technologii  związanych z AD DS w systemie Windows Server 2016 lub nowszym, doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu systemami Windows Server 2016 lub nowszym, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, doświadczenie w konfiguracji i pracy z Microsoft Hyper-V oraz podstawy koncepcji wirtualizacji serwerów, znajomość podstawowych dobrych praktyk bezpieczeństwa, praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi klienta Windows, takimi jak Windows 10 lub nowszym, podstawowa obsługa interfejsu wiersza polecenia Windows PowerShell.

 

Poziom oczekiwany:

Uczestnicy powinni dysponować solidnym i praktycznym zrozumieniem podstaw sieci, w tym TCP/IP, zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server. Istotna jest umiejętność posługiwania się komendami PowerShell oraz ogólna znajomość języka angielskiego.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski 

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • demonstracje
 • wspólne projekty
 • laboratoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka
 1. Wprowadzenie
 • Informacje o szkoleniu
 • Agenda szkolenia
 • Środowisko laboratoryjne
 1. Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny
 • Omówienie usług AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny AD DS
 • Wdrażanie kontrolera domeny
 1. Zarządzanie obiektami w AD DS
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerów w AD DS
 • Wykorzystania Windows PowerShell do administrowania AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 1. Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfigurowanie relacji zaufania usług AD DS
 1. Wdrażanie i administrowanie lokacjami AD DS oraz ich replikacja
 • Omówienie replikacji usług AD DS
 • Konfigurowanie lokacji AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS
 1. Wdrażanie zasad grupy
 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO
 • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
 • Rozwiązywanie problemów ze stosowaniem obiektów zasad grupy
 1. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy
 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfigurowanie przekierowania folderu, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy
 1. Zabezpieczanie usług domenowych w usłudze Active Directory
 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie bezpieczeństwa kont
 • Wdrażanie inspekcji
 • Konfigurowanie kont serwisowych
 1. Wdrażanie i zarządzanie AD CS
 • Wdrażanie urzędów certyfikacji
 • Administrowanie urzędami certyfikacji
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów certyfikacji
 1. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrażaniem, odwoływaniem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi
 1. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS
 • Omówienie usług AD FS
 • Wymagania i planowanie usług AD FS
 • Wdrażanie i konfigurowanie usług AD FS
 • Omówienie serwera proxy aplikacji sieci Web
 1. Wdrażanie i zarządzanie AD RMS
 • Omówienie AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS
 1. Implementowanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD
 • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji katalogów
 • Wdrażanie synchronizacji katalogów za pomocą usługi Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji katalogów
 1. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS
 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory dla AD DS oraz innych rozwiązań w zakresie tożsamości i dostępu