Pobierz kartę szkolenia

Design thinking w praktyce biznesowej

kod szkolenia: HR-KK-T-DT / DesignThinking

Pakiety e-learning

Podejście odnoszące się do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez ich twórców i/lub zespoły projektowe. Celem tej metody jest rozwiązywanie problemów, stworzenie nowych, innowacyjnych produktów, usług lub procesów poprzez określenie prawdziwych potrzeb konkretnego odbiorcy.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  27.06 28.06
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  30.07 31.07
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie dla kadry średniego i wyższego szczebla.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi zastosować podejście design thinking do rozwiązywania wybranych problemów biznesowych np. projektowania rozwiązań/ produktów/ usług.
 • Wie jak poprowadzić efektywną sesję design thinking wykorzystując przy tym odpowiednie techniki i narzędzia wspierające twórczy proces.
 • Potrafi zastosować metodę design thinking w różnych obszarach biznesu, np.: marketing, zarządzanie, tworzenie nowych produktów.

Każdy z modułów poświęconych metodzie design thinking podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy poznają narzędzia i zasady niezbędne do przeprowadzenia danego kroku design thinking. W drugiej części, wykorzystują poznane narzędzia do analizy konkretnego problemu biznesowego. Problem ten, nie jest znany uczestnikom przed szkoleniem, poznają go dopiero w dniu rozpoczęcia szkolenia. Na zakończenie zajęć, wypracowane przez słuchaczy rozwiązania porównywane są do tych, które zostały wdrożone przez firmę, która wcześniej borykała się z analizowanym problemem.

 .

Szkolenie: polski
Materiały: polski

 1. Myślenie twórcze i design thinking
  • Czym jest design thinking?
  • Kluczowe kroki metody design thinking.
  • Zastosowanie design thinking.
  • Elementy psychologii twórczości – kiedy myślimy twórczo, jakie są warunki myślenia twórczego?
  • Co zabija twórczość? – inhibitory procesu twórczego.
 2. Design thinking – krok 1 – empatyzacja
  • Jak wejść w skórę odbiorcy?
  • Jakie dane analizować?
  • Narzędzia empatyzowania:
   • persony
   • mapa empatii
   • badania społeczne: od etnografii po narzędzia ilościowe
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi podczas analizy realnego problemu biznesowego.
 3. Design thinking – krok 2 – definiowanie problemu
  • Jak rozpoznać czy problem jest właściwie zdefiniowany?
  • Dobrze i źle zdefiniowane problemy.
  • Narzędzia wspierające definiowanie problemów np. 5 Why, diagram Ishikawy.
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi w trakcie definiowania realnego problemu biznesowego.
 4. Design thinking – krok 3 – generowanie rozwiązań i pomysłów
  • Zasady twórczego generowania pomysłów.
  • Narzędzia twórczego myślenia wspierające generowanie pomysłów: od udoskonalonej burzy mózgów po superpozycje.
  • Czynniki hamujące generowanie pomysłów.
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi podczas generowania pomysłów dla realnego problemu biznesowego.
 5. Design thinking – krok 4 – prototypowanie
  • Dlaczego prototypy są tak ważne?
  • Narzędzia budowania prototypów dla usług i produktów: od młotka i desek po oprogramowanie do prototypowania aplikacji mobilnych.
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi prototypowania dla realnego problemu biznesowego.
 6. Design thinking – krok 5 – testowanie
  • Dlaczego warto testować?
  • Definiowane kryteriów jakie powinny być spełnione podczas testów.
  • Środowisko testowania.
  • Narzędzia testowania: od analiz eksperckich po badania z użytkownikami i testy statystyczne.
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi testowania dla realnego problemu biznesowego.