Pobierz kartę szkolenia

Bądź bezpieczny w sieci - cyberbezpieczeństwo w praktyce

kod szkolenia: BEZ_ INT / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczestników na temat zagrożeń cybernetycznych oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności chroniące przed cyberatakami. Chcemy nauczyć uczestników rozpoznawania i unikania zagrożeń w sieci, zapewnić im wiedzę na temat bezpieczeństwa danych i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego uczestników i wzmocnienie ich odporności na ataki cybernetyczne.
 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci, zarówno do użytkowników domowych, jak i pracowników firm, instytucji i organizacji. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które regularnie korzystają z Internetu, przechowują dane wrażliwe w sieci, lub pracują z informacjami poufnymi.

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na:

• Zrozumienie zagrożeń cybernetycznych, rozpoznanie najczęstszych metod ataku i ich skutków.

• Zastosowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym wybór silnych haseł, unikanie podejrzanych linków i bezpieczne korzystanie z sieci Wi-Fi.

• Ochronę swoich danych osobowych, w tym nauczenie się bezpiecznego przechowywania i udostępniania danych w sieci.

• Stosowanie programów antywirusowych i innych narzędzi zabezpieczających, aby chronić swoje urządzenia przed atakami.

• Reagowanie na próby ataku, w tym rozpoznanie oznak ataku i właściwe postępowanie w takich sytuacjach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili świadomie chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi, bezpiecznie korzystać z Internetu i chronić swoje dane osobowe.

Brak specjalistycznych wymagań wstępnych.
 

język polski

Moduł I

Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu

Zagrożenia w sieci i ich wpływ na codziennie życie prywatne i zawodowe

Moduł II

Podstawowe terminy i koncepcje (np. malware, phishing, ransomware) Znaczenie higieny cyfrowej w kontekście biznesowym

Hasła i zarządzanie nimi,

Przygotowanie planu reagowania na incydenty

Moduł III

Zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, Bezpieczne korzystanie z Internetu i e-maila,

Ochrona przed phishingiem i innymi formami socjotechniki

Moduł IV

Podstawy bezpiecznej pracy zdalnej

Zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Szyfrowanie danych i komunikacji

Bezpieczeństwo sieci firmowych i domowych

Moduł V

Wprowadzenie do bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w firmie i warunkach domowych Symulacje ataków cybernetycznych i reakcje