Pobierz kartę szkolenia

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

kod szkolenia: PFK BS.IT AW / Std

Pakiety e-learning

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  18h|  21.10 22.10 23.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących role auditora wewnętrznego systemu zarządzania lub kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej systemowego zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 • Zapoznanie ze strukturą i elementami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik audytu wewnętrznego.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących identyfikacji niezgodności i obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania. Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001.

 

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu, zalecane jest ukończenie szkolenia wprowadzającego.

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

 1. Wprowadzenie
  • Pojęcie bezpieczeństwa informacji.
  • Aktywa informacyjne.
  • Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji.
  • Systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa informacji – model PDCA.
  • Norma ISO 27001 jako model budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 2. Wymagania normy ISO 27001
  • Wymagania systemowe – PDCA, szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
  • Odpowiedzialność kierownictwa.
  • Audyty systemu.
  • Przeglądy systemu.
  • Doskonalenie systemu.
  • Stosowane zabezpieczenia
 3. Techniki audytu wewnętrznego
  • Planowanie audytu.
  • Prowadzenie badań audytowych.
  • Identyfikacja niezgodności.
  • Dokumentowanie wyników audytu.
  • Udział w działaniach doskonalących.
  • Współpraca zespołów audytorskich.
  • Audyty zintegrowane.