Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy - Adaptacja i innowacja w nowoczesnym środowisku pracy

kod szkolenia: HR TECH / PL AA 2d

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 040,00 PLN 2 509,20 PLN brutto

Zrozumienie i efektywne zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy, w tym automatyzacją i narzędziami cyfrowymi, z uwzględnieniem różnorodności pracowniczej i przyszłych potrzeb rynku pracy.

  • Omówienie, jak nowoczesne technologie mogą zwiększać wydajność pracy i satysfakcję pracowników.
  • Zrozumienie, że odpowiednie narzędzia mogą usprawniać codzienne zadania i przyczyniać się do lepszego samopoczucia w miejscu pracy.
  • Zrozumienie konieczności nabywania nowych kwalifikacji związanych z technologiami.
  • Adaptacja do ciągłych zmian na rynku pracy poprzez aktualizację i rozwijanie umiejętności technologicznych.
  • Analiza i ocena poziomu przygotowania różnych grup pracowników do pracy z nowymi technologiami.
  • Efektywne zarządzanie różnorodnością umiejętności pracowników w zakresie korzystania z technologii.
  • Projektowanie i wdrażanie programów szkoleniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności technologiczne.
  • Strategie dla skutecznego wdrażania nowych narzędzi i platform cyfrowych.
  • Wprowadzenie metod wspierających pracowników w adaptacji do innowacji i promowanie kultury uczenia się przez całe życie.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

język polski

 1. Wprowadzenie do technologicznego wsparcia pracy
  1. Korzyści z technologicznego wsparcia pracy: Omówienie, jak nowoczesne technologie mogą zwiększać wydajność i satysfakcję w pracy.
  2. Konieczność nabywania kompetencji i kwalifikacji związanych z wykorzystaniem technologii w pracy
  3. Rozpoznawanie potrzeb technologicznych: Jak identyfikować i przewidywać przyszłe potrzeby technologiczne w organizacji.
 2. Zarządzanie różnorodnością kompetencji pracowników w zakresie korzystania z technologii
  1. Analiza poziomu przygotowania pracowników: Metody oceny gotowości różnych grup pracowników do pracy z nowymi technologiami.
  2. Programy szkoleniowe i rozwój kompetencji przyszłości: Przygotowanie i wdrażanie programów rozwijających kluczowe umiejętności.
 3. Implementacja i promowanie innowacji
  1. Wprowadzenie nowych narzędzi i platform: Strategie dla skutecznego wdrażania narzędzi cyfrowych i technologicznych.
  2. Kształtowanie postaw i zachowań innowacyjnych: Jak wspierać pracowników w adaptacji do nowych rozwiązań i promować uczenie się przez całe życie.