Pobierz kartę szkolenia

Akademia HR - Zaawansowane wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w zarządzaniu zasobami ludzkimi

kod szkolenia: HR ICT / PL AA 2d

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 040,00 PLN 2 509,20 PLN brutto

Zapewnienie uczestnikom głębokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystywania narzędzi ICT w działach HR, z naciskiem na platformy HCM oraz nowoczesne narzędzia do pracy zdalnej i komunikacji.

  • Ogólny przegląd narzędzi ICT, systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych oraz aplikacji lokalnych i zdalnych.
  • Wiedza o dostępnych technologiach wspierających pracę HR, zwiększająca efektywność zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zrozumienie roli, korzyści oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem technologii w pracy i poza nią.
  • Poznanie narzędzi wspierających pracę zdalną, co jest kluczowe w obecnych czasach zwiększonego zapotrzebowania na elastyczność pracy.
  • Umiejętność efektywnego zarządzania zespołami zdalnymi oraz wykorzystywania technologii do optymalizacji pracy zespołowej.
  • Praktyczne ćwiczenia na komputerach dotyczące korzystania z narzędzi HR, co poprawia techniczną samodzielność pracowników HR.
  • Bezpośrednie doświadczenie w korzystaniu z różnych platform i aplikacji, co zwiększa ich użytkową efektywność w pracy.
  • Omówienie platform HRMS, ich kluczowych funkcji i zastosowań w codziennej pracy HR.
  • Etapy procesu wdrażania narzędzi technologicznych oraz specyfika procesów HR w tym kontekście.
  • Zrozumienie, jak nowoczesne narzędzia mogą transformować tradycyjne procesy HR, zwiększając ich efektywność i atrakcyjność.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

język polski 

 1. Podstawy ICT i systemy operacyjne w HR
  1. Ogólny przegląd narzędzi ICT
   1. systemy operacyjne
   2. przeglądarki internetowe
   3. aplikacje lokalne i zdalne
  2. Rola, korzyści i zagrożenia wykorzystania technologii w pracy i poza pracą.
  3. Przykłady korzyści i zagrożeń korzystania z technologii w procesach HR.
  4. Narzędzia wspierające pracę zdalną.
  5. Obsługa sprzętu i oprogramowania: Praktyczne ćwiczenia na komputerach dotyczące korzystania z narzędzi HR.
  6. Omówienie platform HRMS: Kluczowe funkcje i wykorzystanie w codziennej pracy HR.
 2. Narzędzia wspierające procesy HR
  1. Rodzaje narzędzi technologicznych wspierających procesy HR
  2. Kluczowe funkcje systemów i aplikacji dla działów HR
  3. Przegląd najpopularniejszych narzędzi w działach HR
  4. Portale internetowe wykorzystywane w procesach HR
  5. Studium przypadku – przykład nowoczesnego systemu do rekrutacji pracowników.
 3. Wdrażanie narzędzi ICT w HR
  1. Etapy procesu wdrażania narzędzi technologicznych w organizacjach.
  2. Specyfika procesów HR w kontekście wdrażania nowych narzędzi pracy.
  3. Badanie potrzeb działu HR i dobór odpowiedniego rozwiązania
  4. Studium przypadku – schemat wdrożenia platformy do grywalizacji procesu rekrutacyjnego.