Pobierz kartę szkolenia

Administering System Center Configuration Manager

kod szkolenia: AA_20703-1 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

SCCM to nowsza wersja szkolenia AA_20703-1: Administering System Center Configuration Manager


Szkolenie autorskie.

Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20703-1 Szkolenie o podobnej tematyce: * SCCM: Administering System Center Configuration Manager.  Administering Endpoint Configuration Manager

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 800,00 PLN
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do:

 • administratorów 
 • specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie, zarządzanie i obsługę komputerów osobistych, w tym też urządzeń mobilnych, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie aplikacji w przedsiębiorstwie.

Kurs omawia takie zagadnienia jak:

 • wykorzystanie programu Configuration Manager i powiązanych z nim systemów lokacji do wydajnego zarządzania zasobami sieciowymi, w tym codzienne zadania związane z zarządzaniem systemami i aplikacjami, stanem kondycji klientów, inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania, wdrażanie systemu operacyjnego i aktualizacji oprogramowania za pomocą programu Configuration Manager, optymalizacja System Center Endpoint Protection, zarządzanie zgodnością oraz tworzenie zapytań i raportów zarządzania.

 

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania Configuration Manager.

W tym zapoznanie się z:

 • Funkcjami programu Configuration Manager i usługi Intune oraz praktycznym wykorzystaniem tych funkcji do zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi w środowisku korporacyjanym
 • Analizą danych za pomocą zapytań i raportów
 • Przygotowaniem infrastruktury zarządzania, w tym konfigurowaniem granic, grup granicznych i wykrywaniem zasobów oraz integracją zarządzania urządzeniami mobilnymi z serwerem Microsoft Exchange
 • Wdrażaniem i zarządzaniem klientem programu Configuration Manager
 • Konfigurowaniem, zarządzaniem i monitorowaniem inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz korzystaniem z oprogramowania Asset Intelligence i oprogramowania pomiarowego
 • Identyfikowaniem i konfigurowaniem najlepszej metody dystrybucji i zarządzania treścią używanej do wdrożeń
 • Dystrybuowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem aplikacji dla zarządzanych użytkowników i systemów
 • Utrzymywaniem aktualizacji oprogramowania dla komputerów PC zarządzanych przez program Menedżer konfiguracji
 • Wdrażaniem Endpoint Protection dla zarządzanych komputerów
 • Zarządzaniem elementami konfiguracji, liniami bazowymi i profilami do oceny i konfiguracji ustawienia zgodności i dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń
 • Konfigurowaniem strategii wdrażania systemu operacyjnego za pomocą programu Configuration Manager
 • Zarządzaniem i utrzymywaniem lokacji programu Configuration Manager

 

 • Podstawy pracy w sieci, w tym popularne protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, routing, przełączanie i adresowanie, usługi Active Directory Domain Services (AD DS) 
 • podstawy zarządzania usługami AD DS, instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z komputerami z systemem Windows
 • podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i infrastrukturą klucza publicznego (PKI)
 • podstawowa znajomość skryptów i składni Windows PowerShell, podstawowa znajomość ról i usług Windows Server, podstawowa znajomość opcji konfiguracyjnych dla urządzeń z systemami iOS, Android i Windows Mobile.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Zarządzanie komputerami i urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie

  • Przegląd zarządzania systemami za pomocą rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem
  • Przegląd architektury System Center Configuration Manager
  • Omówienie narzędzi administracyjnych System Center Configuration Manager
  • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów z instancją System Center Configuration Manager
 2. Analizowanie danych przy użyciu kwerend i raportów

  • Wprowadzenie do zapytań
  • Konfigurowanie usługi Reporting Services programu Microsoft SQL Server (SSRS)
 3. Przygotowanie infrastruktury zarządzania do obsługi komputerów osobistych i urządzeń mobilnych

  • Konfigurowanie granic lokacji i grup lokacji
  • Konfigurowanie wykrywania zasobów
  • Konfigurowanie programu Exchange Server Connector do zarządzania urządzeniami przenośnymi
  • Konfigurowanie kolekcji użytkowników i urządzeń
 4. Wdrażanie i zarządzanie klientami

  • Przegląd opcji klienta System Center Configuration Manager
  • Wdrażanie klienta System Center Configuration Manager
  • Konfigurowanie i monitorowanie stanu klienta
  • Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji
 5. Zarządzanie zasobami komputerów i aplikacji

  • Przegląd kolekcji zasobów
  • Konfigurowanie zasobów sprzętowych i oprogramowania
  • Zarządzanie kolekcjami
  • Konfigurowanie pomiarów oprogramowania
  • Konfigurowanie i zarządzanie programem Asset Intelligence
 6. Dystrybucja i zarządzanie treścią przeznaczoną do wdrożenia

  • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
  • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych
 7. Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

  • Przegląd zarządzania aplikacjami
  • Tworzenie aplikacji
  • Wdrażanie aplikacji
  • Zarządzanie aplikacjami
  • Wdrażanie wirtualnych aplikacji za pomocą System Center Configuration Manager-a (opcjonalne)
  • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows Store
 8. Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych

  • Proces aktualizacji oprogramowania
  • Przygotowywanie lokacji programu Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
  • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania
 9. Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych

  • Omówienie programu Endpoint Protection
  • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony końcowej
 10. Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

  • Przegląd ustawień zgodności
  • Konfigurowanie ustawień zgodności
  • Wyświetlanie wyników zgodności
  • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych
 11. Zarządzanie wdrażaniem systemu operacyjnego

  • Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
  • Przygotowanie lokacji do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Wdrażanie systemu operacyjnego
  • Zarządzanie systemem Windows jako usługą
 12. Zarządzanie i utrzymywanie lokacji System Center Configuration Manager

  • Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
  • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
  • Omówienie konserwacji lokacji programu Menedżer konfiguracji
  • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie System Center Configuration Manager