Pobierz kartę szkolenia

Windows Server Administration 2019/2022

kod szkolenia: MS 55367 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie MS 55367 jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia WS-011 Windows Server 2019 Administration.

 

Docelowa grupa odbiorów:
 • Administrator
 • HelpDesk
 • Specjalista IT

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
2 900,00 PLN + 23% VAT (3 567,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  27.01 28.01 29.01 30.01 31.01
3 800,00 PLN + 23% VAT (4 674,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 900,00 PLN
3 800,00 PLN 4 674,00 PLN brutto

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server 2022 i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne oraz mające zastosowanie w systemach Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Ten pięciodniowy kurs prowadzony jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji.

 

Główne grupy docelowe tego kursu to:

Administratorzy systemu Windows Server, którzy dysponują podstawową wiedzą z administrowania systemem Windows Server i pokrewnymi technologiami oraz którzy chcą dowiedzieć się więcej o systemie Windows Server.

Profesjonaliści IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, zwłaszcza na temat technologii zarządzania tożsamością i siecią w systemie Windows Server.

Specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server, chcący swoją wiedzę poszerzyć lub ugruntować.

 

Odpowiednik wycofanego autoryzowanego szkolenia WS-011 Windows Server 2019 Administration.

Odpowiednik społecznościowego szkolenia MS 55371 Windows Server Administration.

Korzystanie z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server 2022

Implementacja usługi tożsamości

Zarządzanie usługami infrastruktury sieciowej

Umiejętność konfiguracji serwerów plików i pamięci masowej

Zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualizacji i kontenerów Hyper-V

Wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

Umiejętność zastosowania funkcji bezpieczeństwa, aby chronić krytyczne zasoby

Konfiguracja usług pulpitu zdalnego

Konfiguracja wdrożenia infrastruktury pulpitu opartej na maszynie wirtualnej

Implementacja zdalnego dostępu i usług sieciowych

Umiejętność implementowania monitorowania usług i wydajności oraz rozwiązywania problemów

Wykonywanie uaktualnień i migracji związanych z usługami AD DS i pamięcią masową.

Znajomość podstaw administracji usługą  ADDS w systemach Windows Server, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP).

Doświadczenie w pracy z technologią Microsoft Hyper-V i podstawowymi koncepcjami wirtualizacji serwerów.

Znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

Doświadczenie w pracy praktycznej z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11.

Podstawowe doświadczenie z programem Windows PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • demonstracje
 • wspólne projekty
 • laboratoria indywidualne

określić ilość teorii do praktyki

 • 50% teoria
 • 50% praktyka
 1. Wprowadzenie
 • Informacje o szkoleniu
 • Agenda szkolenia
 • Środowisko laboratoryjne
 1. Omówienie administracji Windows Server
 • Przedstawiamy serwer Windows
 • Omówienie systemu Windows Server Core
 • Omówienie zasad i narzędzi administrowania Windows Server
 • Laboratorium:

  • Wdrażanie i konfiguracja systemu Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja Server Core
  • Implementacja i korzystanie ze zdalnej administracji serwerami
 1. Usługi tożsamości w systemie Windows Server
 • Omówienie usług AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny Windows Server
 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie zasad grupy
 • Omówienie usług certyfikatów w usłudze Active Directory
 • Laboratorium:

  • Implementacja usług tożsamości i zasad grupy
  • Wdrażanie nowego kontrolera domeny na serwerze Server Core
  • Konfigurowanie zasad grupy
  • Wdrażanie i korzystanie z usług certyfikatów
  • Wyjaśnienie podstaw zasad grupy i konfiguracji obiektów GPO w środowisku domeny
  • Rola usług certyfikatów Active Directory i użycie certyfikatu
 1. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą DHCP
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą DNS
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą IPAM
 • Usługi dostępu zdalnego w systemie Windows Server
 • Laboratorium:

  • Implementacja i konfiguracja usług infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja DHCP
  • Wdrażanie i konfiguracja DNS
  • Implementacja serwera proxy dla aplikacji internetowej
 1. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server
 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Implementacja udostępniania w systemie Windows Server
 • Implementacja przestrzeni dyskowych w systemie Windows Server
 • Implementacja deduplikacji danych
 • Implementacja iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
 • Laboratorium:

  • Implementacja rozwiązań pamięci masowej w systemie Windows Server
  • Implementacja deduplikacji danych
  • Konfigurowanie pamięci masowej iSCSI
  • Konfigurowanie nadmiarowych przestrzeni dyskowych
  • Wdrażanie przestrzeni dyskowych Direct
 1. Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w Windows Server
 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Omówienie Kubernetes
 • Laboratorium:

  • Implementacja i konfiguracja wirtualizacji w systemie Windows Server
  • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
  • Instalacja i konfiguracja kontenerów
 1. Wysoka dostępność w systemie Windows Server
 • Planowanie implementacji klastrów pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfiguracja klastra przełączania awaryjnego
 • Przegląd rozciągniętych klastrów
 • Wysoka dostępność i rozwiązania do odzyskiwania po awarii z maszynami wirtualnymi Hyper-V
 • Laboratorium:

  • Implementacja klastrów pracy awaryjnej
  • Konfigurowanie magazynu i tworzenie klastra
  • Wdrażanie i konfigurowanie serwera plików o wysokiej dostępności
  • Sprawdzanie poprawności wdrożenia serwera plików o wysokiej dostępności
 1. Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server
 • Replika Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server
 • Laboratorium:

  • Implementacja repliki Hyper-V i tworzenie kopii zapasowych systemu Windows Server
  • Implementacja repliki Hyper-V
  • Wdrażanie tworzenia kopii zapasowych i przywracanie za pomocą narzędzia Kopia

                zapasowa systemu Windows Server

 1. Bezpieczeństwo systemu Windows Server
 • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego
 • Utwardzanie systemu Windows Server
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analiza ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami Windows Server
 • Laboratorium:

  • Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie Windows Server
  • Konfigurowanie funkcji Ochrona poświadczeń usługi Windows Defender
  • Lokalizowanie problematycznych kont
  • Wdrażanie LAPS
 1. RDS w Windows Server
 • Przegląd RDS
 • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesjach
 • Omówienie osobistych i połączonych pulpitów wirtualnych
 • Laboratorium:

  • Implementacja RDS w systemie Windows Server
  • Wdrażanie RDS'a
  • Konfigurowanie ustawień zbierania sesji i używanie RDC
  • Konfigurowanie szablonu pulpitu wirtualnego
 1. Zdalny dostęp i usługi sieciowe w systemie Windows Server
 • Wdrażanie VPN
 • Implementacja Always On VPN
 • Wdrażanie NPS
 • Implementacja serwera WWW w systemie Windows Server
 • Laboratorium:

  • Wdrażanie obciążeń sieciowych
  • Implementacja VPN w Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW
 1. Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server
 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z Monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów
 • Laboratorium:

  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server
  • Ustanowienie linii bazowej wydajności
  • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością
 1. Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server
 • Migracja usług AD DS
 • Usługa migracji pamięci masowej
 • Narzędzia migracji systemu Windows Server
 • Laboratorium:

  • Migracja obciążeń serwera
  • Wdrażanie usługi migracji pamięci masowej