Pobierz kartę szkolenia

Testy Diagnostyczne Altkom Akademii

kod szkolenia: HR-Diagnoza / Testy_Diag

Pakiety e-learning

Testy Diagnostyczne Altkom Akademii - autorskie narzędzie do diagnozy:

 • kompetencji
 • predyspozycji
 • wartości zawodowych

Wszystkie opracowane testy zostały zwalidowane i znormalizowane na polskiej próbie pracowników, charakteryzują się wysoką rzetelnością (współczynniki rzetelności powyżej 0,7) oraz trafnością (trafność mierzona poprzez porównanie wyników do Development Center).

 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Testy rekomendujemy każdej organizacji oraz osobom indywidualnym w celu diagnozy poziomu kompetencji oraz predyspozycji zawodowych,

 

Testy diagnostyczne pozwalają na:

 • Lepsze dostosowanie programu rozwojowego do potrzeb uczestników;
 • Lepsze wykorzystanie budżetu przeznaczonego na szkolenia;
 • Opracowanie szczegółowych wskazówek rozwojowych dla każdego z pracowników jak i całych zespołów;
 • Wskazanie najlepszych kandydatów do programów rozwojowych lub zarządzania talentami.

 

 

Główne obszary zastosowania:

 • Ocena Pracownicza / Performance Management
 • Planowanie sukcesji / Ścieżki karier
 • Zarządzanie talentami
 • Management Development
 • Zarządzanie ciągłością / Zarządzanie ryzykiem operacyjnym HR
 • Bilans potencjału pracowniczego
 • Rekrutacja

Wykonanie testów nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 

Testy: polski

Zbudowany przez nas autorski model kompetencyjny obejmuje definicje i opisy, opracowane na podstawie praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykorzystaliśmy rozwiązania technologiczne oraz metodologiczne, które zapewniają wiarygodny pomiar kwalifikacji i kompetencji pracowników/kandydatów do pracy.  Autonormalizacja wyników testów wykorzystywanych w TD, umożliwia rzetelne wnioskowanie o dopasowaniu zawodowym i potencjale uczestników.  Przeprowadziliśmy badania standaryzacyjne, w których uzyskane wyniki analiz potwierdziły rzetelność i trafność nowej metody.

Konstrukcja pytań pozwala na diagnozę wiedzy praktycznej z obszaru badanej kompetencji. Każdy test składa się z kilkudziesięciu pytań, a każde pytanie badające daną kompetencję składa się z opisu sytuacji oraz trzech proponowanych zachowań lub odpowiedzi. Zadaniem uczestnika jest ocenienie skuteczności każdego zachowania lub poprawności odpowiedzi i zaznaczenie swojego wyboru na pięciostopniowej skali.

Zastosowaliśmy mechanizmy utrudniające oszukiwanie oraz udzielanie przypadkowych odpowiedzi (monitoring czasu reakcji, przypadkowość pytań oraz kolejności odpowiedzi).

Cena jest ustalana w zależności od rodzaju projektu i liczby osób, biorących udział w projekcie.