Pobierz kartę szkolenia

Tworzenie aplikacji web z wykorzystaniem frameworka Symfony

kod szkolenia: PHP_S / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  09.09 10.09 11.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  06.11 07.11 08.11
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
2 700,00 PLN 3 321,00 PLN brutto

Szklenie dla programistów PHP chcących budować aplikacje Web w oparciu o framework Symphony.

Uczestnicy nabędą umiejętność praktycznego zastosowania Symphony w procesie budowania aplikacji internetowych. Poznają architekturę frameworka oraz dobre praktyki pracy w nim.

Umiejętność programowania w języku PHP.

Metoda szkolenia:

 • wykład + warsztaty
 • Szkolenie: polski
 1. Charakterystyka
  • Założenia stojące u podstaw Symphony
  • Studium porównawcze
  • Kod źródłowy i dokumentacja
  • Architektura, MVC
  • Profile: developerski, produkcyjny, testowy
 2. Instalacja, CLI
 3. Konfiguracja
  • Serwer produkcyjny (Apache, Nginx)
  • Serwer wbudowany dla środowiska developerskiego
  • Integracja z bibliotekami zewnętrznymi
  • Zmienne środowiskowe
 4. Struktura projektu
 5. Routing
  • Adnotacje, plik konfigur3cyjny (YAML, XML), kod PHP
  • Lokalizacja (i18n)
 6. Kontrolery
  • Obiekty Request, Response
  • Integracja z szablonem HTML
  • Generowanie odpowiedzi w formacie JSON
  • Obsługa błędów
 7. Szablony HTML
  • Twig
  • Osadzanie danych, instrukcje sterujące
  • Linkowanie stron
  • Osadzanie skryptów i styli CSS
  • Powiązania z plikami zasobów (assets)
  • Filtry, transformacja danych
  • Dziedziczenie szablonów
 8. Lokalizacja (i18n)
 9. Formularze
  • Tworzenie formularzy z poziomu kodu PHP
  • Walidacja
  • Obsługa akcji formularza
 10. Zdarzenia
  • Obsługa zdarzeń wbudowanych
  • Listeners, Subscribers
 11. Integracja z bazą danych
  • Mapowanie relacyjno-obiektowe (ORM)
  • Doctrine, integracja z projektem
  • Klasy Entity, modelowanie relacji
  • Migracja, tworzenie schematu bazy danych
  • Wykonywanie zapytań do bazy, SQL, DQL, QueryBuilder
  • Zdarzenia
  • Transakcje
 12. Logowanie zdarzeń (Logging)
 13. Bezpieczeństwo
  • Zarządzanie sesją, ciasteczka
  • Autentykacja i autoryzacja
 14. Budowanie usług opartych o RESTful
 15. Wprowadzenie do zagadnień testowania