Pobierz kartę szkolenia

Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage

kod szkolenia: AZ-1003 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

 

 

 

     

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 200,00 PLN 1 476,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT, którzy w codziennej pracy są odpowiedzialni za zadania związane z bezpiecznym składowaniem danych na platformie Azure. Szkolenie jest pomostem pomiędzy umiejętnościami na poziomie podstawowym a umiejętnościami stowarzyszonymi na poziomie podstawowym, co umożliwia uczestnikom osiągnąć określony zakres wiedzy niezbędny na wielu stanowiskach IT, w tym wykonywać zadania w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i sieci. Kurs ma na celu przećwiczenie konfiguracji i zabezpieczania  pamięci masowej, w tym nabycie umiejętności w zakresie tworzenia i konfigurowania kont magazynu, kontenerów obiektów BLOB, udziałów plików, sieci magazynu i zabezpieczeń magazynu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konfiguracji i zarządzania pamięcią masową platformy Azure, w tym:

 • Tworzenie i konfigurowanie kont magazynu.
 • Tworzenie i konfigurowanie kontenerów obiektów BLOB.
 • Tworzenie i konfigurowanie udziałów plików.
 • Tworzenie i konfigurowanie sieci magazynu.
 • Tworzenie i konfigurowanie zabezpieczeń magazynu.
 • Doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal do tworzenia zasobów.
 • Podstawowa wiedza na temat danych nieustrukturyzowanych, takich jak obiekty blob i pliki.
 • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z bezpieczeństwem, takich jak tożsamości, uprawnienia i szyfrowanie.
 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji sieciowych, takich jak sieci wirtualne i podsieci.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Utworzenie konta usługi Azure Storage.
 • Analiza, ile kont magazynu będzie potrzebnych.
 • Konfiguracja ustawień konta.
 • Wybór narzędzi do tworzenia konta.
 1. Konfiguracja usługi Azure Blob Storage.

  • Implementacja usługi Azure Blob Storage.
  • Utworzenie obiektów typu kontenery obiektów BLOB.
  • Przypisanie uprawnień dostępu do obiektów BLOB.
  • Dodanie reguły zarządzania cyklem życia obiektu BLOB.
  • Replikacja obiektu BLOB.
  • Przesyłanie obiektów BLOB.
  • Ceny usługi Blob Storage.
 2. Konfiguracja zabezpieczeń Azure Storage.

  • Przegląd strategii zabezpieczeń usługi Azure Storage.
  • Utworzenie strategii sygnatury dostępu współdzielonego.
  • Identyfikowanie parametrów URI i SAS.
  • Szyfrowanie usługi Azure Storage.
  • Tworzenie kluczy zarządzanych przez klienta.
  • Zastosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń usługi Azure Storage.
 3. Zabezpieczanie i izolowanie dostępu do zasobów platformy Azure, korzystając z sieciowych grup zabezpieczeń i punktów końcowych usług.

  • Wykorzystanie sieciowych grup zabezpieczeń do kontrolowania dostępu do sieci.
  • Bezpieczny dostęp sieciowy do usług PaaS za pomocą punktów końcowych usług sieci wirtualnej.
 4. Projekt z przewodnikiem — pliki Azure i obiekty Blob platformy Azure.

  • Ćwiczenie – Udostępnianie pamięci masowej na potrzeby testów i szkoleń działu IT.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie miejsca dla publicznej witryny internetowej.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie prywatnego miejsca na wewnętrzne dokumenty firmowe.
  • Ćwiczenie – Zapewnienie współdzielonego miejsca dla plików firmowych.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie miejsca na nową aplikację firmową.