Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Identity and Access Administrator

kod szkolenia: SC-300 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Identity and Access Administrator SC-300 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

 Docelowa grupa odbiorców.:
 • Administrator
 • Specjalista IT
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Inżynier ds. bezpieczeństwa
Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure: Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki bezpieczeństwa usług chmurowych Microsoft 365:

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 300,00 PLN 4 059,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, które są zainteresowane poznaniem czym jest:

 • Wdrażenie rozwiązań do zarządzania tożsamością
 • Wdrażenie rozwiązań do uwierzytelniania i zarządzania dostępem
 • Wdrażanie zarządzania dostępem do aplikacji
 • Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania tożsamością

Kurs SC-300 jest przeznaczony dla:

 • administratorów tożsamości i dostępu, którzy planują przystąpić do powiązanego egzaminu certyfikacyjnego lub którzy wykonują zadania administracyjne związane z tożsamością i dostępem w swojej codziennej pracy.
 • administratora lub inżyniera, który chce specjalizować się w dostarczaniu rozwiązań do obsługi tożsamości i systemów zarządzania dostępem do rozwiązań opartych na platformie Azure; odgrywanie integralnej roli w ochronie organizacji.

 

 • Implementuj rozwiązanie do zarządzania tożsamością
 • Implementuj rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem
 • Wdrażaj zarządzanie dostępem do aplikacji
 • Planuj i wdrażaj strategię zarządzania tożsamością

 

Ten kurs zapewnia IT Identity and Access Professional, wraz z IT Security Professional, wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia rozwiązań do zarządzania tożsamością opartych na Microsoft Azure AD i połączonych technologiach tożsamości. Ten kurs obejmuje zawartość tożsamości dla usługi Azure AD, rejestrację aplikacji dla przedsiębiorstw, dostęp warunkowy, nadzór nad tożsamością i inne narzędzia do zarządzania tożsamością

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

 

 

Po kursie SC-300 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu: w autoryzowanym centrum egzaminancyjnym, online będąc monitorowanym przez zewnętrznego egzaminatora.Szczegóły na https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/exams/sc-300

 • Podstawowa znajomość platformy Microsoft 365
 • Podstawowa wiedza na temat produktów firmy Microsoft związanych z zabezpieczeniami, zgodnością i tożsamością
 • Średnio zaawansowana znajomość systemu Windows 10
 • Znajomość usług platformy Azure
 • Podstawowe rozumienie koncepcji skryptowych
 • Pewne doświadczenie z systemami operacyjnymi Windows i Linux
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów
 • szkolenia poprzedzające: SC-200, AZ-900, MS-900

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka

1: Wdrożenie rozwiązania do zarządzania tożsamością

 •      Zaimplementuj wstępną konfigurację usługi Azure AD
 •      Twórz, konfiguruj i zarządzaj tożsamościami
 •      Wdrażaj tożsamości zewnętrzne i zarządzaj nimi
 •      Wdrażaj tożsamość hybrydową i zarządzaj nią

 2: Wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem

 •      Zabezpiecz użytkownika usługi Azure AD za pomocą usługi MFA
 •      Zarządzaj uwierzytelnianiem użytkowników
 •      Planuj, wdrażaj i zarządzaj dostępem warunkowym
 •      Zarządzaj ochroną tożsamości w usłudze Azure AD

 3: Wdrażanie zarządzania dostępem do aplikacji

 •      Zaplanuj i zaprojektuj integrację przedsiębiorstwa pod kątem rejestracji jednokrotnej
 •      Wdrażaj i monitoruj integrację aplikacji korporacyjnych na potrzeby logowania jednokrotnego
 •      Wdrożenie rejestracji aplikacji

4: Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania tożsamością

 •      Planuj i wdrażaj zarządzanie uprawnieniami
 •      Planuj, wdrażaj i zarządzaj przeglądami dostępu
 •      Planuj i wdrażaj uprzywilejowany dostęp
 •      Monitoruj i utrzymuj usługę Azure AD