Pobierz kartę szkolenia

Google Cloud Platform Administrator

kod szkolenia: GCPA / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie.   Kurs GCPA przygotowuje do egzaminu: •Cloud Engineer Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki  Google:

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 4 dni |  28h|  23.07 24.07 25.07 26.07
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 100,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  27.08 28.08 29.08 30.08
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 100,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  01.10 02.10 03.10 04.10
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 100,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  12.11 13.11 14.11 15.11
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 100,00 PLN
3 100,00 PLN 3 813,00 PLN brutto

Przeznaczenie szkolenia:

Architekci rozwiązań chmurowych, inżynierowie DevOps

Osoby korzystające z Google Cloud Platform do tworzenia nowych rozwiązań lub integrowania istniejących systemów, środowisk aplikacji i infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem Compute Engine

Ten kurs zapozna Cię z elastyczną infrastrukturą i usługami platformy Google Cloud, ze szczególnym uwzględnieniem Compute Engine, Cloud Storage. Szkolenie obejmuje kombinację wykładów, pokazów i praktycznych laboratoriów w celu zbadania i wdrożenia elementów rozwiązania, w tym komponentów infrastruktury, takich jak sieci, systemy i usługi aplikacji. Dowiesz się również, jak wdrażać praktyczne rozwiązania, takie jak bezpieczne sieci, klucze szyfrujące dostarczane przez klienta, zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem, limity i rozliczenia oraz monitorowanie zasobów.

 • Ukończono kurs Podstawy Google Cloud Platforms lub równoważne doświadczenie.
 • Mieć podstawową biegłość w posługiwaniu się narzędziami wiersza poleceń i środowiskami systemu operacyjnego Linux.
 • Mieć doświadczenie w obsłudze systemów, w tym wdrażaniu aplikacji i zarządzaniu nimi, lokalnie lub w środowisku chmury publicznej.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • demo
 • laboratoria
 • 70% teoria i demo
 • 30% laboratoria

1.Administrowanie tożsamościami i uprawnieniami:

 • Hierarchia zasobów Cloud IAM
 • Różne rodzaje ról IAM
 • Różne typy członków IAM
 • Implementacja kontroli dostępu do zasobów za pomocą Cloud IAM
 • Konta usług

2. Administrowanie zasobami:

 • Różne sposoby interakcji z Google Cloud
 • Używanie Cloud Console i Cloud Shell
 • Używanie Google Cloud Marketplace do wdrażania rozwiązań
 • Hierarchia menedżera zasobów w chmurze
 • Jak limity chronią klientów Google Cloud
 • Używanie etykiet do organizowania zasobów
 • Działanie alertów budżetowych w Google Cloud
 • Sprawdzanie danych rozliczeniowych za pomocą BigQuery

3. Administrowanie sieciami wirtualnymi:

 • Virtual Private Cloud
 • Sieci hybrydowe
 • Zabezpieczanie sieci w chmurze za pomocą reguł zapory sieciowej
 • Cloud DNS

4. Administrowanie łącznością sieciową:

 • Połączenie równorzędne sieci VPC
 • Połączenia VPN
 • Interconnect

5. Administrowanie równoważeniem obciążenia ruchu sieciowego:

 • Globalny zewnętrzny load balancer HTTP(S)
 • Globalne zewnętrzne proxy TCP/SSL
 • Zewnętrzny load balancer TCP/UDP
 • Wewnętrzny load balancer TCP/UDP
 • Wybór odpowiedniego load balancera

6.Administrowanie usługami przechowywania i bazami danych:

 • Pamięć obiektowa – Google Cloud Storage
 • Magazyn blokowy – dyski lokalne i stałe dla maszyn wirtualnych Compute Engine i GKE
 • Przechowywanie plików – Filestore
 • Różne typy baz danych – Cloud SQL, Cloud Spanner, Bigtable, Firestore, BigQuery, Memorystore

7.Administrowanie maszynami wirtualnymi:

 • Wprowadzenie do maszyn wirtualnych
 • Rodziny maszyn
 • Tworzenie maszyn z konsoli i CLI
 • MIG

8.Administrowanie usługami do hostowania aplikacji:

 • App Engine
 • Cloud Run
 • Cloud Function
 • Google Kubernetes Engine

9.Administrowanie ochroną danych:

 • Usługi związane z tworzeniem kopii zapasowych
 • Tworzenie i odtwarzanie różnego rodzaju danych

10.Administrowanie monitorowaniem:

 • Monitorowanie
 • Logowanie
 • Diagnostyka
 • Szacowanie kosztów za pomocą kalkulatora cen Google Cloud