Pobierz kartę szkolenia

Excel średnio zaawansowany - e-learning

kod szkolenia: E-EX2 / PL e-learning

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
390,00 PLN 479,70 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny MS Excel 2019, aby przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę.

Szklenie składają się z materiałów video z nagranymi wykładamii ćwiczeniami oraz z krótkich testów sprawdzających do każdego filmu. Szkolenie kończy się testem podsumowującym z całego zakresu szkolenia.

 

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zaliczenie testu podsumowującego. Aby do niego podejść należy wcześniej zaliczyć testy cząstkowe w każdym z modułów (testy otwierają się po obejrzeniu filmów).

 

Brak

e-learning jest przygotowany w języku Polskim

MODUŁ 1: Formuły, Funkcje, Analiza Danych

 1. Typy adresowania komórek
 2. Operatory matematyczne
 3. Operatory porównania
 4. Operator łączenia tekstu
 5. Operator odwołania
 6. Pierwszeństwo operatorów
 7. Zastosowanie nawiasów
 8. Ćwiczenia – operatory matematyczne 1
 9. Ćwiczenia – funkcje MIN, MAX, AVG, funkcje ILE.LICZB, LICZ.PUSTE, JEŻELI
 10. Ćwiczenia – wartość średnia, min i max temperatury

 

MODUŁ 2: Funkcje

 1. Zagnieżdżenie funkcji
 2. Funkcje logiczne
 3. Funkcje wyszukiwania
 4. Funkcje matematyczne
 5. Funkcje daty i godziny
 6. Funkcje finansowe 
 7. Ćwiczenia – funkcje: JEŻELI, wyszukaj pionowo, przesunięcie, suma, wyliczanie średniej, agreguj, suma warunków, suma iloczynów, daty, PMT

 

MODUŁ 3: Wykresy   

 1. Typy wykresów
 2. Dobór typu wykresu do danych
 3. Szablon wykresu
 4. Ćwiczenia –  formatowanie wykresu
 5. Ćwiczenia – wykresy: lejkowy, kaskadowy, kombi, przebiegu w czasie, bąbelkowy, Mapy 2D
 6. Ćwiczenia – szablon wykresu

 

MODUŁ 4: Power Map 10   

 1. Otwieranie dodatku Mapa 3D
 2. Wstawianie Mapy 3D
 3. Dodawania danych do dodatku Mapy 3D
 4. Dodawanie zdjęć
 5. Przygotowanie i nagrywanie filmu
 6. Przenoszenie Power Map do Excela

 

MODUŁ 5: Wykorzystywanie mechanizmów autofiltrowania danych

 1. Uruchamianie mechanizmu filtrowania
 2. Zakładanie kryterium filtrowania
 3. Czyszczenie kryteriów filtrowania
 4. Filtry tekstu
 5. Filtry liczb
 6. Filtry dat
 7. Ćwiczenia