Pobierz kartę szkolenia

Efektywne spotkania

kod szkolenia: HR-PW-SP / Spotkania

Pakiety e-learning

„Jeśli nie musiałbym chodzić na zebrania, lubiłbym moją pracę o wiele bardziej”. To uwaga, jaką słyszałem z ust wielu menedżerów, z którymi przez lata pracowałem. Wydawało mi się to zrozumiałe, nawet zabawne, lecz w końcu doszedłem do wniosku, że właściwie to dość smutny komentarz o stanie kultury biznesu. Wyobraź sobie chirurga, który przed operacją mówi do pielęgniarki: „Tak naprawdę, to gdybym nie musiał operować ludzi, ta praca nawet by mi się podobała”. Albo dyrygenta orkiestry symfonicznej przygotowującego się do koncertu: „Gdyby nie te koncerty, bardziej podobałoby mi się to, co robię”. Albo choćby zawodowego koszykarza: „Uwielbiałbym swoją pracę, gdybym nie musiał brać udziału w meczach”. Absurdalne, prawda?”

Patrick Lencioni

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Warsztat rekomendowany menedżerom i team leaderom. Szkolenie polecamy także wszystkim osobom, którym umiejętność prowadzenia spotkań towarzyszy w codziennej pracy oraz życiu.

 

 

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi wyeliminować czynniki obniżające efektywność i zaangażowanie uczestników spotkań.
 • Wie jak przygotować przestrzeń w sali oraz jak sprostać wymaganiom wobec słuchaczy.
 • Potrafi stosować Model Naturalnego Planowania i odpowiednio dopasować strukturę spotkania.
 • Zna metody aktywizacji oraz dopasowania się do indywidualnych możliwości i preferencji uczestników.
 • Potrafi wyznaczać odpowiednie role poszczególnym słuchaczom spotkania.
 • Potrafi zastosować adekwatne metody moderacji, prowadzenia dyskusji i prezentacji.

 

Nie jest wymagane.

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

 

 

 1. Co zabija efektywność i kreatywność podczas spotkań
  • Wpływ warunków miejsca na przebieg spotkania.
  • Czynniki wpływające na zaangażowanie i motywację uczestników.
  • Błąd Power Pointa.
  • Błąd chaosu strukturalnego.
  • Sposoby i narzędzia prowadzenie spotkań, dyskusji i rozmów w zespole jako sposób na budowanie zaangażowania.
 2. Narzędzia strukturyzujące spotkanie
  • Jak cel wpływa na wybór struktury spotkania?
  • Uniwersalne ramy spotkań i tworzenie agendy.
  • Elementy Modelu Naturalnego Planowania (MNP).
  • Zasady moderowania spotkania wg MNP.
  • Spotkania prezentacyjne i charakterystyczne dla nich narzędzia (4P, Piramida Argumentów, model indukcyjny, model dedukcyjny).
  • Spotkania typu problem discussion i charakterystyczne dla nich narzędzia (style prowadzenia dyskusji, narzędzia analityczne typu Diagram Ishikawy).
  • Spotkania typu problem solving i narzędzia charakterystyczne dla nich (Burza Mózgów, Kapelusze De Bono, Mapy Myśli).
 3. Role podczas spotkania i narzędzia porządkowania
  • Wyznaczenie warunków uczestnictwa i warunków wstępu na spotkanie.
  • Organizator spotkania i jego obowiązki.
  • Moderator spotkania i jego uprawnienia.
  • Osoba odpowiedzialna za notatki i raporty.
  • Checklisty.
  • Kontrakt z uczestnikami i zasady uczestnictwa.
  • Przyjazny czas spotkania.
 4. Aktywizacja intelektualna uczestników
  • Warunki, w jakich mózg pracuje na pełnych obrotach.
  • Użycie postitów.
  • Praca w podgrupach.
  • Zastosowanie gier i zadań.
  • Ćwiczenia fizyczne.
  • Energizery i humor.
  • Wyznaczanie przerw.
  • Użycie flipcharta.
 5. Sztuka indywidualnego przemawiania podczas spotkań
  • Jak argumentować obrazowo?
  • W jaki sposób użyć metafory, aby zwiększyć siłę perswazji?
  • Użycie języka operacyjnego.
  • Tworzenie pozytywnie oddziałujących tekstów w przestrzeni GÓRA-DÓŁ.
 6. Podsumowanie i plan wdrożenia nowej wiedzy
  • Podsumowanie kluczowych elementów warsztatu.
  • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy.