Pobierz kartę szkolenia

Developing SQL Databases 2017

kod szkolenia: AA_20762 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20762.

 

Specjalista IT, programista - docelowa grupa odbiorców.
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.09 03.09 04.09 05.09 06.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do specjalistów IT i programistów, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie wdrażania baz danych w MS SQL Server.  

Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z projektowaniem, tworzeniem, utrzymywaniem i optymalizacją rozwiązań bazodanowych opartych o MS SQL Server 2017.

Wiedza praktyczna dotycząca Transact-SQL,

Znajomość relacyjnych baz danych,

Podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego kluczowych funkcji

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wstęp do projektowania baz danych

  • Wstęp do platformy SQL Server
  • Zadania pryz projektowaniu baz danych SQL Server
 2. Projektowanie i implementacja tabel

  • Projektowanie tabel
  • Typy danych
  • Praca ze schematami
  • Tworzenie i modyfikacja tabel
 3. Zaawansowane projektowanie tabel

  • Partycjonowanie danych
  • Kompresja danych
  • Tabele typu Temporal
 4. Zapewnienie spójności danych za pomocą ograniczników (Constraints)

  • Wymuszanie spójności danyc
  • Implementacja spójności domenowej
  • Implementacja spójności encyjnej i referencyjnej
 5. Wprowadzenie do indeksowania

  • Podstawowe koncepcje indeksów
  • Typy danych a indeksy
  • Sterty, indeksy klastrowe i nieklastrowe
  • Indeksy jedno i wielokolumnowe
 6. Strategie optymalizacji indeksów

  • Strategie indeksowania
  • Zarządzanie indeksami
  • Plany wykonania zapytania
  • Wykorzystywanie "Database Engine Tuning Advisor"
  • Query Store
 7. Indeksy typu Columnstore

  • Wstęp do indeksów typu Columnstore
  • tworzenie indeksów typu Columnstore
  • Praca z indeksami typu Columnstore
 8. Projektowanie i implementacja widoków

  • Wprowadzenie do widoków
  • Tworzenie i zarządzanie widokami
  • Zalecenia dotyczące wydajności w pracy z widokami
 9. Projektowanie i implementacja procedur składowanych

  • Wprowadzenie do procedur składowanych
  • Praca z procedurami składowanymi
  • Implementacja sparametryzowanych procedur składowanych
  • Kontrola kontekstu wykonywania
 10. Projektowanie i implementacja funkcji użytkownika

  • Omówienie funkcji
  • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
  • Projektowanie i implementacja funkcji tabelarycznych
  • Zalecenia przy wrażaniu funkcji
  • Alternatywne rozwiązania
 11. Reakcja na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze

  • Projektowanie wyzwalaczy typu DML
  • Implementacja wyzwalaczy typu DML
  • Zaawansowane koncepcje wyzwalaczy
 12. Używanie tabel In-Memory

  • Tabele Memory-Optimized
  • Procedury natywnie kompilowane
 13. Implementacja kodu zarządzanego w SQL Server

  • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
  • Implementacja i publikowanie rozwiązań CLR
 14. Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server

  • Wprowadzenie do XML i schematów XML
  • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
  • Implementacja typu danych XML
  • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
  • Wprowadzenie do XQuery
  • Przekształcanie z i na XML
 15. Praca z danymi przestrzennymi

  • Wprowadzenie do danych przestrzennych
  • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
  • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
 16. Przechowywanie i odpytywanie danych BLOB i dokumentów tekstowych w SQL Server

  • Zalecenia dotyczące danych typu BLOB
  • Praca z FILESTREAM
  • Używanie wyszukiwania pełnotekstowego
 17. Współbieżność w SQL Server

  • Współbieżność a transakcje
  • Blokady (locks) od środka
 18. Monitorowanie wydajności

  • Extended Events
  • Praca z Extended Events
  • Live Query Statistics
  • Optymalizacja konfiguracji plików bazodanowych
  • Metryki