Pobierz kartę szkolenia

Crystal Reports - Podstawy raportowania

kod szkolenia: CR01 / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  05.08 06.08
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  03.10 04.10
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  07.11 08.11
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  02.12 03.12
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
1 300,00 PLN 1 599,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników programu Crystal Reports odpowiedzialnych za tworzenie i dystrybucję raportów.

Poznanie zasad tworzenia czytelnych i przejrzystych raportów, nabycie umiejętności prezentowania zestawień danych w postaci wykresów w raportach, nauczenie się filtrowania i grupowania danych w raportach w celu łatwiejszej analizy.

Dobra znajomość systemu Windows. Znajomość baz danych na poziomie podstawowym.

Metoda szkolenia:

 • Wykład, warsztaty
 • Szkolenie: polski
 1. Omówienie produktów z grupy Crystal firmy Business Objects
  • Wersje Crystal Reports
 2. Omówienie interfejsu programu Crystal Reports
  • Paski narzędziowe i menu
  • Dostosowywanie środowiska pracy
 3. Tworzenie raportów
  • Kreatory raportów ( raport etykiet adresowych, raport tabelaryczny)
  • Sposoby połączenia z różnymi źródłami danych
  • Dodawanie tabel
  • Widok projektu i podglądu wydruku
  • Umieszczanie obiektów w raporcie
  • Formatowanie obiektów
  • Zapisywanie raportu
 4. Filtrowanie danych
  • Definiowanie kryteriów filtrowania
  • Zmiana kryteriów filtrowania
 5. Organizowanie danych w raporcie
  • Sortowanie
  • Grupowanie
  • Worzenie oraz wstawianie pól podsumowujących dane
 6. Dostosowywanie i formatowanie raportu
  • Wstawianie elementów graficznych
  • Dodawanie etykiet tekstowych
  • Wstawianie pól specjalnych
  • Dodawanie hiperłączy
  • Formatowanie sekcji
  • Formatowanie warunkowe
 7. Definiowanie prostych formuł
  • Stosowanie formuł w raporcie
  • Tworzenie formuły
  • Obliczenia
  • Proste operacje warunkowe
  • Operacje na tekstach
  • Operacje na datach
  • Wybór danych do analizy graficznej
 8. Definiowanie prostych wyrażeń SQL
  • Stosowanie wyrażeń SQL w raporcie
  • Tworzenie prostego wyrażenia SQL
  • Obliczenia
  • Operacje na tekstach
 9. Tworzenie raportów podsumowujących dane za pomocą tabeli krzyżowych (Cross-Tab)
  • Tworzenie raportu z tabelą krzyżową
  • Formatowanie tabeli krzyżowej
 10. Tworzenie wykresów
  • Wybór danych do analizy graficznej
  • Dobieranie typu wykresu do charakteru zjawiska
  • Formatowanie wykresu
 11. Dystrybucja raportów
  • Formaty raportów
  • Ustawienia eksportowania raportów
 12. Drukowanie raportów
  • Ustawienia strony
  • Opcje wydruku