Pobierz kartę szkolenia

Architektura nowoczesnych systemów IT

kod szkolenia: ARCH_IT / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Szkolenie: Architektura nowoczesnych systemów IT
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  18.07 19.07
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  01.08 02.08
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  03.10 04.10
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  07.11 08.11
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.12 06.12
3 000,00 PLN + 23% VAT (3 690,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 400,00 PLN
3 000,00 PLN 3 690,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do architektów korporacyjnych i architektów rozwiązań odpowiedzialnych za tworzenie architektury rozwiązań przy użyciu nowoczesnych systemów IT.

Szkolenie zalecane jest również dla wszystkich zainteresowanych, biorących udział w pracach nad rozwojem architektury, którzy będą odpowiedzialni za opiniowanie i weryfikację prac architektonicznych lub będą odbiorcami tych prac i muszą rozumieć znaczenie poszczególnych elementów modelu oraz relacji pomiędzy nimi.

Poznanie międzynarodowych standardów zapewniających, że architektura jest tworzona zgodnie z najnowszymi zaleceniami i kompatybilna z rozwiązaniami aktualnie dostępnymi na rynku.

Poznanie wybranych wzorców w dziedzinie architektury nowoczesnych systemów IT.

Zwrócenie uwagi na czynniki sukcesu w projektowaniu architektury ukierunkowanej na zapewnienie satysfakcji klienta oraz dostarczanie wartości dla organizacji.

Podstawowa wiedza z zakresu projektowania architektury rozwiązań.

 • Szkolenie: polski
 1. Wprowadzenie do Architektury Systemów
  • System vs Architektura
  • Interesariusze i role w procesie architektonicznym
  • Perspektywy architektoniczne
   • Model architektoniczny 4+1
 2. Wybrane notacje graficzne wykorzystywane w modelowaniu architektury
  • Togaf
  • Arc42
  • Archimate vs UML
  • C4
  • Domain Driven Design (strategiczne oraz taktyczne)
  • Event Storming
 3. Trendy rozwoju IT
  • Krótki rys historyczny
  • 5 filarów współczesnych systemów IT
  • Przyszłość systemów IT
 4. Architektura monolityczna
 5. Architektura SOA (Services Oriented Architecture)
  • Wywoływanie usług
  • Mediacja
  • Szyna ESB (Enterprise Service Bus)
  • Usługi SOA
  • Integracja w modelu SOA
  • Rejestr i Repozytorium usług
 6. Komunikacja synchroniczna vs asynchroniczna
 7. Integracycjne wzorce projektowe (Enterprise Integration Patterns)
  • Współdzielona baza vs różne bazy danych
  • Queue
  • Pipes/Filters
  • Routing
  • Publish-Subscribe Channel
  • Dead Letter Channel
  • Request-Reply Channel
 8. Event Driven Architectures
  • Czym jest zdarzenie (event)
  • Korzyści płynące z wykorzystania EDA
  • CQRS
  • Event Sourcing
  • Wzorzec Saga
  • Apache Kafka – działanie
 9. Architektura mikrousług
  • Granulacja usług
  • Czym jest mikrousługa?
  • Dekompozycja systemu na usługi
  • Odkrywanie usług
  • Komunikacja pomiędzy mikrousługami
  • Wdrażanie i testowanie mikrousług
  • Orkiestracja mikrousług
  • Wybrane wzorce projektowe mikrousług
  • 12 Factors App
  • Service Mesh
  • Wyzwania mikroserwisów
  • Kiedy nie warto korzystać z mikroserwisów
 10. Architektura bezserwerowa (Serverless)
 11. Konteneryzacja
  • Docker
  • Kubernetes
 12. Przetwarzanie w chmurze – wprowadzenie
  • Model usługowy
  • Typy chmur
   • Chmura prywatna
   • Chmura publiczna
   • Chmura hybrydowa