PeopleCert jest światowym liderem w zakresie zarządzania i dostarczania egzaminów i certyfikatów, współpracującym z międzynarodowymi organizacjami i organami rządowymi w celu certyfikacji osób fizycznych w portfolio 700 wiodących na rynku certyfikatów w zakresie IT i transformacji cyfrowej, zarządzania projektami, biznesu i języków.

PeopleCert zapewnia egzaminy w 200 krajach i terytoriach, w 25 językach, dzięki swojej najnowocześniejszej technologii oceny, umożliwiając profesjonalistom osiągnięcie pełnego potencjału i realizację swoich życiowych ambicji poprzez naukę.

Certyfikowany talent prowadzi do poprawy wydajności.

Certyfikaty PeopleCert pomagają organizacjom na całym świecie w zwiększaniu wartości ich działalności poprzez certyfikację kompetencji ich pracowników. Certyfikaty pomagają również organizacjom obniżyć koszty operacyjne i poprawić efektywność poprzez:

  • Zapewnienie, że właściwi ludzie pozostaną na właściwym stanowisku
  • Zapewnienie przejrzystego zwrotu z inwestycji w szkolenia pracowników
  • Poprawę wydajności pracowników
  • Zwiększanie zakresu umiejętności zespołu
  • Zaangażowanie w ulepszanie usług

Jako Akredytowana Organizacja Szkoleniowa i Egzaminacyjna (ATO i AEO) w zakresie PRINCE2® Altkom Akademia przeprowadza egzaminy certyfikujące na poziomie Foundation i Practitioner.

Egzaminy odbywają się w formie online poprzez zakupienie vouchera. Egzamin online realizowany jest bezpośrednio przez Akredytora – PeopleCert.

Egzamin online

Zakupiony voucher ważny jest 6 miesięcy. Po złożeniu zamówienia kandydat mailowo otrzymuje voucher wraz z wytycznymi jak utworzyć konto i zarejestrować się na egzamin. Kandydat wybiera dogodny dla niego termin egzaminu spośród podanych przez PeopleCert.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoby z firmy PeopleCert, która zdalnie nadzoruje przebieg egzaminu. Zdający jest zobowiązany pokazać swój dowód tożsamości oraz otoczenie, w którym będzie zdawał egzamin.

PRINCE2® 6th edition Foundation

Egzamin ma postać testu, zawiera 60 pytań i trwa 60 min (kandydatom dla których język egzaminu nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min). Aby zdać egzamin należy uzyskać 33 pkt. Dostępne jest polska i angielska wersja egzaminu, wyboru języka klient dokonuje podczas rejestracji na egzamin.

Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu przesyłany jest elektronicznie na wcześniej utworzone konto uczestnika przez organizację akredytującą PeopleCert
w czasie od 2 dni do 8 tygodni od daty egzaminu.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany na 3 lata.

Certyfikat może być odnowiony poprzez:

  • Recertyfikacje – ponowne przystąpienie do egzaminu przed datą wygaśnięcia certyfikatu
  • Uzyskanie wyższych poziomów certyfikacji przed datą wygaśnięcia certyfikatu
  • Zbieranie i rejestrowanie punktów rozwoju zawodowego za pośrednictwem platformy MyAxelos.

 

Rekomendujemy, aby osoba chcąca przystąpić do egzaminu na poziomie Foundation, wcześniej wzięła udział w akredytowanym szkoleniu: Prince2® 6th edition Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

PRINCE2® 6th edition Practitioner

Egzamin ma postać testu opartego na scenariuszach, zawiera 68 pytań i trwa 150 min (kandydatom dla których język egzaminu nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min). Aby zdać egzamin należy uzyskać 38 pkt. Dostępne jest polska i angielska wersja egzaminu, wyboru języka klient dokonuje podczas rejestracji na egzamin.  Podczas egzaminu kandydat może korzystać z akredytowanego podręcznika „PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami”. Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu przesyłany jest elektronicznie na wcześniej utworzone konto uczestnika przez organizację akredytującą PeopleCert w czasie od 2 dni do 8 tygodni od daty egzaminu.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany na 3 lata. Po trzech latach należy ponownie podejść do egzaminu na poziomie Practitioner.

Egzamin Prince2® Practitioner dostępny jest dla wszystkich posiadaczy ważnego certyfikatu PRINCE2® Foundation. Ze względu na specyfikę egzaminu, przed przystąpieniem do niego rekomendujemy udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu: Prince2® 6th edition Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych PRINCE2® należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub Infolinią: 801 258 566.