Posiadamy autoryzację Pearson VUE, międzynarodowych organizacji zajmujących się poświadczaniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie IT.

Informacji o egzaminach Autoryzowanych Centrów Pearson VUE (PVTC) udzielają Administratorzy egzaminów w ośrodkach. Aby zapisać się na egzamin należy wysłać czytelnie wypełniony formularz Karty zgłoszenia zeskanowany pocztą elektroniczną na adres wybranego ośrodka.

Egzaminy Pearson VUE mają postać komputerowych testów wiedzy. Czas trwania zależny jest od rodzaju egzaminu.

Regulamin zdawania egzaminów w Autoryzowanym Centrum Testowym.

Altkom Akademia S.A. jest oficjalnym partnerem firmy Microsoft.

Lista egzaminów Microsoft, do których można podejść w Altkom Akademii SPRAWDŹ

Egzaminy online realizowane są za pośrednictwem Pearson VUE.

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z monitoringiem na żywo, nowe formy egzaminowania oferują najbardziej aktualną technologię, w tym udoskonalone cechy bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie twarzy, wirtualna weryfikacja dowodu osobistego, monitoring sesji, blokada przeglądarki, nagrywanie i inne. Aby wziąć udział w zdalnym egzaminie, potrzebne będą kamerka internetowa, okazanie dowodu osobistego, zeskanowanie pomieszczenia przez kamerkę oraz przebywanie w cichym i bezpiecznym miejscu. Tak jak w normalnych warunkach, nie będzie można używać żadnych materiałów pomocniczych; egzamin cały czas przebiega pod nadzorem.

Procedura przygotowawcza  jest opisana na stronach: 

https://www.microsoft.com/en-us/learning/online-exams.aspx

https://home.pearsonvue.com/microsoft/onvue

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/certification-exam-policies#cancellation-and-reschedule-policy

 

Etapy  procedury przygotowawczej:

a) Możliwość sprawdzenia wymogów sprzętowych poprzez wykonanie testu przed zapisaniem się na egzamin. W tym celu proszę zalogować się na stronę:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/online-exams.aspx

Wymagania:

System operacyjny Windows 10

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Ważne: Systemy operacyjne muszą przejść sprawdzenie oryginalności systemu Windows. Windows Vista, Windows XP, Windows 7 i wszystkie systemy operacyjne oparte na Linux / Unix są surowo zabronione w celu dostarczenia egzaminów.

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
Monitor Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe Minimum 1 Mbps download

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Zasilanie Upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania przed rozpoczęciem egzaminu, aby zapobiec rozładowaniu baterii w trakcie.

 

b) Zalogowanie się do konta na stronie https://home.pearsonvue.com/microsoft oraz zapisanie  się na wybrany egzamin.

Zapisując się, zaznacz opcję zdalnego nadzoru egzaminu w celu wybrania nowych opcji pisania testów.

UWAGA!

Przed zarejestrowaniem się na egzamin online:

 1. Wykonaj wymagany test systemu na tym samym komputerze i w tej samej lokalizacji, z której będziesz testować.
 2. Potwierdź zgodność Twojego identyfikatora (przeczytaj wymagania) i to, że nazwa w Twoim profilu dokładnie pasuje do Twojej identyfikacji.
 3. Przejrzyj powyższe wymagania techniczne, systemowe, środowiskowe i dotyczące protokołów testowych.

Od 15 kwietnia 2020 roku, możliwe jest zdawanie egzaminów on-line dostarczanych za pośrednictwem Pearson VUE.

Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu zdalnego nadzoru przebiegu egzaminu ze strony Pearson VUE. Nadzór ten zapewnia możliwość uczestnictwa  w nowych egzaminach certyfikacyjnych Cisco, łącznie z nową ścieżką DevNet, w czasie rzeczywistym, bez konieczności podróży do ośrodka egzaminacyjnego.

 

Aby wziąć udział w egzaminie, należy spełnić konkretne warunki środowiskowe i systemowe oraz wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad wstępu i polityki bezpieczeństwa. Jeśli testowanie online nie jest dogodną opcją, cały czas możliwe jest podejście w tradycyjnym trybie; status ośrodków  testowych można sprawdzać na stronie: https://home.pearsonvue.com/coronavirus-update

Wymagania testowania online Cisco

Co jest niezbędne?

 • dostęp do spokojnego i prywatnego miejsca
 • sprawne urządzenie z kamerką internetową
 • dobre połączenie z Internetem
 • oprogramowanie OnVUE
 • ważny dokument tożsamości

Przed rejestracją trzeba także wykonać kontrolę systemu. Perform a system check

Procedura przygotowawcza jest opisana na stronie https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue.

System operacyjny Windows 10

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
RAM 4GB lub więcej
Monitor Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe Minimum 3 Mbps download and 2 Mbps upload

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Urządzenie Zabronione jest korzystanie z tabletu, chyba że posiada fizyczne połączenie z klawiaturą i zainstalowany system operacyjny, który spełnia wymagania egzaminacyjne.
Zasilanie Przed rozpoczęciem egzaminu, upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania tak żeby w trakcie nie rozładowała się bateria.

Jak działa testowanie online?

Nie licząc zdawania testu w domu albo w biurze, proces rejestracji online pozostaje bez zmian.

Dopuszczalne są następujące środki płatnicze: ważne vouchery egzaminacyjne, aktualne kody promocyjne oraz karty kredytowe.

Aby wspomóc egzaminatorów w wykonywaniu ich obowiązków, oprogramowanie do testowania online zostało wzbogacone o sztuczną inteligencję stosującą takie techniki jak rozpoznawanie twarzy i śledzenie gałek ocznych, co umożliwia niezwłoczne zgłaszanie przypadków potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

Wyjątki testowania online

 • Wszystkie pisemne egzaminy certyfikacyjne Cisco mogą się odbyć online – wyłączając poniższe:
  • 100-110 ENU CCENT (Invitation Only)
  • 352-011 ENU Cisco Certified Design Expert Practical Exam
  • 352-001 ENU Cisco Certified Design Expert Qualification Exam
 • Nadzorowane testy online są dostępne w większości  państw na świecie. Wyjątkami są kraje objęte restrykcjami, takie jak Chiny, Japonia i Słowenia.
 • Należy pamiętać o tym, że osoby witające gości, egzaminatorzy oraz zespół wsparcia posługują się wyłącznie językiem angielskim (same egzaminy są publikowane w wielu językach).

Poradnik egzaminowanego – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zdalne egzaminy VMware już dostępne!

Egzaminy online realizowane są za pośrednictwem Pearson VUE.

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z monitoringiem na żywo, nowe formy egzaminowania oferują najbardziej aktualną technologię, w tym udoskonalone cechy bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie twarzy, wirtualna weryfikacja dowodu osobistego, monitoring sesji, blokada przeglądarki, nagrywanie i inne. Aby wziąć udział w zdalnym egzaminie, potrzebne będą kamerka internetowa, okazanie dowodu osobistego, zeskanowanie pomieszczenia przez kamerkę oraz przebywanie w cichym i bezpiecznym miejscu. Tak jak w normalnych warunkach, nie będzie można używać żadnych materiałów pomocniczych; egzamin cały czas przebiega pod nadzorem.

Procedura przygotowawcza  jest opisana na stronie https://home.pearsonvue.com/vmware/onvue

Jej etapy to:

a) Instalacja aplikacji OnVUE, która sprawdzi komputer oraz sieć pod kątem zgodności z wymogami egzaminu.

Wymagania:

System operacyjny

Windows 10 

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
RAM 4GB lub więcej
Monitor

Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color 

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka

Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe

Minimum 3 Mbps download and 2 Mbps upload 

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Urządzenie Zabronione jest korzystanie z tabletu, chyba że posiada fizyczne połączenie z klawiaturą i zainstalowany system operacyjny, który spełnia wymagania egzaminacyjne.
Zasilanie Upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania przed rozpoczęciem egzaminu, aby zapobiec rozładowaniu baterii w trakcie.

b) Zalogowanie się do konta na stronie http://www.vmware.com/certification/ oraz zapisanie  się na wybrany egzamin.

Zapisując się, zaznacz opcję zdalnego nadzoru egzaminu w celu wybrania nowych opcji pisania testów. Pełen katalog Certyfikacji VMware oraz identyfikatorów testów jest dostępny tutaj: https://home.pearsonvue.com/vmware

Wybrane certyfikaty i egzaminy z podstawowych ścieżek VMware:

https://www.altkomakademia.pl/attachment/Inne/vmware-learning-paths-v3%20(2).pdf?_t=1630937610

c) Rozpoczęcie egzaminu

Gdy nadejdzie czas egzaminu, zaloguj się na swoje konto na stronie http://www.vmware.com/certification/ i rozpocznij.

Poza opartymi o laboratoriami egzaminami VCAP Deploy, które wymagają dłuższych przygotowań i zostaną udostępnione za jakiś czas, wszystkie pozostałe można zdawać online od 20 kwietnia 2020 r.