Pobierz kartę szkolenia

Developing Solutions for Microsoft Azure

kod szkolenia: AZ-204 / PL AA 5d
Autoryzowane szkolenie Microsoft Developing Solutions for Microsoft Azure AZ-204 szkolenie w formule stacjonarnej

Pakiety e-learning

 

Promocja voucher

Programista - docelowa grupa odbiorców.

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
3 950,00 PLN 4 858,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do:

 • programisty
 • osób zainteresowanych zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure Developer Associate.

Na szkoleniu programiści poznają mechanizmy tworzenia kompleksowych rozwiązań na Microsof Azure, dowiedzą się m.in.:

 •  jak wdrażać rozwiązania obliczeniowe na Azure,
 • tworzyć funkcje Azure,
 • wdrażać aplikacje internetowe i zarządzać nimi,
 • tworzyć rozwiązania wykorzystujące pamięć Azure,
 • wdrażać uwierzytelnianie i autoryzację oraz zabezpieczać swoje rozwiązania za pomocą Azure KeyVault
 •  zarządzać tożsamością.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak łączyć się z usługami Azure i usługami stron trzecich oraz jak z nich korzystać.
 • jak tworzyć rozwiązania oparte na zdarzeniach i komunikatach.

Szkolenie omawia także monitorowanie i rozwiązywanie problemów oraz optymalizację rozwiązań na Azure.

Korzyści dla uczestnika kursu AZ-204:

 • Uzyskanie wiedzy 
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania aplikacjaji na platformie Azure.

W tym zapoznanie się z:

 • Usługą Azure App Service, jak działa wdrażać, konfigurować, skalować, zabezpieczać
 • Azure Functions, jak programować oraz integrować wyzwalacze i powiązania
 • Magazynem obiektów Blob i jak przechowywać obiekty na różnych warstwach dostępu i jak korzystać z danych za pomocą biblioteki klienta magazynu obiektów Blob
 • Usługa baz danych NoSQL Azure Cosmos DB i jak tworzyć i zarządzać bazami danych, jak kontrolować spójność danych oraz jak wykorzystać dane używając kombinacji portalu Azure i zestawu .NET SDK
 • Tworzeniem maszyn wirtualnych i kontenerów, w tym tworzeniem rozwiązań z użyciem szablonów ARM do automatyzacji wdrażania zasobów, a także zarządzanie kontenerami i publikowanie obrazów w rejestrze Azure Container Registry i ich uruchamianie w Azure Container Instance
 • Wykorzystaniem Microsoft Identity Platform v2.0 do zarządzania uwierzytelnianiem i dostępem do zasobów, w tym z wykorzystaniem bibliotek Microsoft Authentication Library i Microsoft Graph do uwierzytelniania użytkownika i pobierania informacji przechowywanych na platformie Azure .
 • Zabezpieczaniem informacji za pomocą Azure KeyVault (keys, secrets i certificates), których aplikacja używa do uzyskiwania dostępu do zasobów oraz zabezpieczanie informacji o konfiguracji aplikacji
 • Publikowaniem serwisów API w usłudze API Management, tworzeniem zasad zarządzania informacjami udostępnianymi za pośrednictwem interfejsu API
 • Aplikacjami Azure Logic Apps do automatyzacji i koordynacji zadań, procesów biznesowych, przepływów pracy i usług w przedsiębiorstwach lub organizacjach
 • Tworzeniem aplikacji z architekturą opartą na zdarzeniach
 • Tworzeniem aplikacji z architekturą opartą na komunikatach
 • Instrumentacją kodu do telemetrii oraz jak analizować i rozwiązywać problemy z aplikacjami
 • Wykorzystaniem różnych usług buforowania w celu poprawy wydajności swoich aplikacji.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie AZ-204 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-204

Uczestnicy powinni mieć 1-2 lata doświadczenia na stanowisku programisty, wskazane jest posiadanie wiedzy w zakresie prazy z Microsoft Azure

Konieczna jest również znajomość jednego z języków programowania wspieranych przez Microsoft Azure, oraz umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: AA_10961, AZ-104

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Ścieżka szkoleniowa 1: Implementowanie aplikacji internetowych Azure App Service

Moduł 1: Poznaj usługę Azure App Service

Moduł 2: Skonfiguruj ustawienia Azure App Service

Moduł 3: Skalowanie aplikacji w Azure App Service

Moduł 4: Poznaj funkcjonalność deployment slots w Azure App Service

Ścieżka szkoleniowa 2: Implementowanie usługę Azure Function

Moduł 1: Poznaj usługę Azure Function

Moduł 2: Tworzenie funkcji platformy Azure

Ścieżka szkoleniowa 3: Opracowywanie rozwiązań korzystających z usługi Blob Storage

Moduł 1: Poznaj usługę Azure Blob Storage

Moduł 2: Zarządzanie cyklem życia magazynu obiektów Blob platformy Azure

Moduł 3: Praca z usługą Azure Blob Storage

Ścieżka szkoleniowa 4: Twórz rozwiązania korzystające z Azure Cosmos DB

Moduł 1: Poznaj Azure Cosmos DB

Moduł 2: Implementowanie partycjonowania w Azure Cosmos DB

Moduł 3: Praca z Azure Cosmos DB

Ścieżka szkoleniowa 5: Wdrażaj rozwiązania kontenerowe

Moduł 1: Zarządzanie obrazami kontenerów w Azure Container Registry

Moduł 2: Uruchamianie obrazów kontenerów w Azure Container Instances

Moduł 3: Implementowanie aplikacji kontenerowych platformy Azure

Ścieżka szkoleniowa 6: Wdrożenie uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników

Moduł 1: Poznaj platformę tożsamości firmy Microsoft

Moduł 2: Implementacja uwierzytelniania przy użyciu biblioteki uwierzytelniania firmy Microsoft

Moduł 3: Implementacja sygnatur dostępu współdzielonego

Moduł 4: Poznaj Microsoft Graph

Ścieżka szkoleniowa 7: Wdrażaj bezpieczne rozwiązania w chmurze

Moduł 1: Implementacja Azure Key Vault

Moduł 2: Implementuj zarządzalne tożsamości

Moduł 3: Implementacja Azure App Configuration

Ścieżka szkoleniowa 8: Wdrożenie API Management

Moduł 1: Poznaj usługę API Management

Ścieżka szkoleniowa 9: Opracowywanie rozwiązań opartych na zdarzeniach

Moduł 1: Poznaj usługę Azure Event Grid

Moduł 2: Poznaj usługę Azure Event Hubs

Ścieżka szkoleniowa 10: Opracowywanie rozwiązań opartych na komunikatach

Moduł 1: Poznaj obsługę kolejek komunikatów platformy Azure

Ścieżka szkoleniowa 11: Rozwiązywanie problemów przy użyciu usługi Application Insights

Moduł 1: Monitoruj wydajność aplikacji

Ścieżka szkoleniowa 12: Implementowanie buforowania rozwiązań

Moduł 1: Wdrażanie usługi Azure Cache for Redis

Moduł 2: Wdrażanie usługi  CDN