Pobierz kartę szkolenia

Deploy and configure Azure Monitor

kod szkolenia: AZ-1004 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

 

 

 

     

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 200,00 PLN 1 476,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT, którzy na co dzień zarządzają infrastrukturą Azure i potrzebują wprowadzenia do zagadnień związanych z wdrażaniem i konfigurowaniem monitorowania tej infrastruktury. Kurs jest również przeznaczony dla specjalistów IT odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem hybrydowym w zakresie monitorowania operacyjnego, zapewniając bardziej szczegółowe spojrzenie i pewne wskazówki praktyczne dotyczące niektórych narzędzi i usług w Azure Monitor. Kurs również jest wskazany dla specjalistów działających w różnych rolach IT, w tym w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i sieci.

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie monitoringu zasobów infrastruktury Azure, w tym:

 • Tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego Log Analytics.
 • Konfiguracja monitorowania aplikacji.
 • Konfiguracja monitorowania maszyn wirtualnych.
 • Konfiguracja monitorowania sieci wirtualnych.
 • Konfiguracja alertów i odpowiedzi.
 • Doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal do tworzenia zasobów.
 • Podstawowa wiedza na temat funkcjonalności obszarów roboczych Azure Monitor i Log Analytics.
 • Doświadczenie w zarządzaniu maszynami wirtualnymi i aplikacjami internetowymi.
 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji sieciowych, takich jak sieci wirtualne i podsieci.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego Log Analytics.
 • Utworzenie obszaru roboczego Log Analytics.
 • Konfiguracja dostępu do obszarów roboczych Log Analytics.
 • Konfiguracja przechowywania danych Log Analytics.
 • Konfiguracja alertów stanu kondycji usługi Log Analytics.
 1. Konfiguracja monitorowania aplikacji.

  • Zrozumienie wglądu w aplikacje.
  • Próbkowanie Application Insights.
  • Ustawienia diagnostyczne i dzienniki zasobów.
  • Wgląd w Azure SQL.
 2. Konfiguracja monitorowania maszyn wirtualnych.

  • Wdrażanie agenta Azure Monitor na maszynach wirtualnych IaaS.
  • Monitorowanie wydajności dzięki analizom maszyn wirtualnych.
  • Konfigurowanie reguły gromadzenia danych dla dzienników maszyn wirtualnych IaaS.
 3. Konfiguracja monitorowania sieci wirtualnych.

  • Topologia.
  • Monitor połączeń.
  • Weryfikacja przepływu IP i diagnostyka NSG.
  • Przechwytywanie pakietów.
 4. Konfiguracja alertów i odpowiedzi.

  • Alerty Azure Monitor.
  • Grupy działania.
  • Reguły alertów.
  • Reguły przetwarzania alertów.
  • Analiza zmian Azure Monitor.
 5. Projekt z przewodnikiem – wdrażanie i konfigurowanie Azure Monitor.

  • Ćwiczenie – Przygotowanie środowiska platformy Azure.
  • Ćwiczenie – Wdrażanie analizy dzienników.
  • Ćwiczenie – Monitorowanie aplikacji internetowych.
  • Ćwiczenie – Konfigurowanie monitorowania usług obliczeniowych.
  • Ćwiczenie – Konfigurowanie alertów.