Rekrutacja Trenerska – technologie korporacyjne

Technologie Korporacyjne:
Bezpieczeństwo IT ( np. Ethical Hacker ; Pentesty ), Wirtualizacja (np. Vmware ), Bazy Danych (np. Oracle, NoSQL). Usługi sieciowe ( np. Cisco ).