Egzamin certyfikujący realizowany jest w formie zdalnej. Egzamin przeprowadzany jest na platformie GASQ, a jego umówienie i zdanie jest bardzo proste:

 1. Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub infolinią.
 2. Umów termin i godzinę egzaminu.
 3. Z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadź testy swojego systemu, zapoznaj się z instrukcją, którą otrzymuje każdy z uczestników zapisanych na egzaminy w Altkom Akademii.
 4. W umówionym dniu o określonej godzinie podejdź do certyfikacji.

Altkom Akademia organizuje egzaminy z zakresu certyfikacji ISTQB w ramach ciągłej współpracy z organizacją akredytującą GASQ, co gwarantuje autentyczność przyznawanych certyfikatów.

Egzaminy przeprowadzane są w formie cyfrowej w siedzibie Altkom Akademii. Formą egzaminu jest test wyboru – jednokrotnego lub wielokrotnego, w zależności od poziomu certyfikacji. Czas trwania egzaminu i liczba pytań zależy od zasad ustalonych przez ISTQB dla odpowiedniej certyfikacji.

Test egzaminacyjny przeprowadzany jest w języku polskim albo w wybranym języku.
Dostępnym w GASQ. W przypadku chęci zdawania egzaminu w języku innym niż polski, należy poinformować o tym na etapie zamawiania egzaminu.
W przypadku zdawania egzaminu w języku nie będącym językiem ojczystym osoby zdającej, istnieje możliwość wydłużenia sesji egzaminacyjnej w wymiarze przewidzianym przez GASQ.
O chęci skorzystania z takiego udogodnienia należy również poinformować na etapie zamówienia egzaminu.

Zazwyczaj egzamin na poziom podstawowy ISTQB jest przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu, natomiast w przypadku certyfikacji zaawansowanych egzamin organizowany jest późniejszym terminie. Zalecane jest podejście w przeciągu dwóch tygodni następujących po szkoleniu.

O wyniku egzaminu osoba zdająca jest informowana niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej GASQ.
Oficjalny certyfikat przesyłany jest indywidualnie przez organizację akredytującą GASQ w przeciągu około 6 tygodni od zdania egzaminu.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych ISTQB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii: 801 258 566.

Egzamin certyfikujący realizowany jest w formie zdalnej. Egzamin przeprowadzany jest na platformie GASQ, a jego umówienie i zdanie jest bardzo proste:

 • Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub infolinią.
 • Umów termin i godzinę egzaminu.
 • Z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadź testy swojego systemu, zapoznaj się z instrukcją, którą otrzymuje każdy z uczestników zapisanych na egzaminy w Altkom Akademii.
 • W umówionym dniu o określonej godzinie podejdź do certyfikacji.

W ramach długotrwałej współpracy z GASQ, Altkom Akademia umożliwia przygotowanie się oraz zdanie egzaminu certyfikującego w obszarze inżynierii wymagań. Zakres merytoryczny oraz materiały służące do odpowiedniego przygotowania się do egzaminu na poszczególnych poziomach dostarczane są przez organizację o nazwie International Requirements Engineering Board (IREB).

Dostępne są odpowiednie szkolenia oraz egzaminy na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

Poziom podstawowy obejmuje obecnie jeden certyfikat zwany Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE FL). Chociaż nie ma żadnych warunków wstępnych, jednak sugerujemy skorzystanie z merytorycznego szkolenia IREB CPRE FL ułatwiającego przygotowanie i zdanie tego egzaminu. Na pytania wielokrotnego wyboru, w liczbie około 45, zdający odpowiada się przy komputerze, w czasie 75 minut. Do zdania wymagane jest zdobycie 70% punktów. Przy każdym pytaniu podana jest liczba punktów oraz ilość oczekiwanych poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu uczestnik natychmiast widzi swój wynik. Można zdawać w języku angielskim lub polskim.

Zdając po angielsku, można do 31 marca 2021 wybrać egzamin wg sylabusa 2.2 albo wg sylabusa 3.0 (uwaga! są między nimi istotne różnice). Od 1 kwietnia 2021 będzie obowiązywał egzamin wg wersji 3.0. Jeżeli angielski nie jest dla zdającego językiem ojczystym to czas egzaminu można przedłużyć do 90 min.

Zdających egzamin po polsku obowiązuje na razie wersja sylabusa 2.2. Po udostępnieniu polskiej wersji materiałów przygotowujących, będzie 6 miesięczny okres przejściowy, kiedy będzie można zdawać wg obu wersji. Potem jedyną obowiązującą wersją będzie sylabus 3.0.

Na poziomie zaawansowanym, Certified Professional for Requirements Engineering Advanced Level (CPRE AL) dostępne są do wyboru cztery specjalizacje:

 • Requirements Elicitation
 • Requirements Modeling
 • Requirements Management
 • RE@Agile.

Warunkiem wstępnym podejścia do egzaminu na tym poziomie jest posiadanie certyfikatu IREB CPRE FL albo certyfikatu Requirements Engineering of the British Computer Society (BCS). Każdy egzamin na poziomie zaawansowanym składa się z dwóch części. Pierwszej, podczas której odpowiada się na pytania wielokrotnego wyboru (24 pytania w języku angielskim w ciągu 90 min.), oraz części drugiej, polegającej na napisaniu opracowania w języku angielskim i wysłaniu go do oceny w IREB. Opracowanie musi być wysłane najpóźniej w ciągu roku od zaliczenia części pierwszej. Szczegółowe wskazówki co do formy opracowania zdający otrzymuje po zaliczeniu części pierwszej. Temat opracowania kandydat wybiera dowolnie, bazując na swoich rzeczywistych doświadczeniach z projektów w których uczestniczył. Otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest uzależnione od oceny opracowania.

Altkom Akademia prowadzi szkolenia przygotowujące do zdania części pierwszej. W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych IREB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii.