• 0
 • 3
 • 1
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1

ITIL - rejestrowanie bieżących informacji

Który proces jest odpowiedzialny za rejestrowanie bieżących informacji, statusu, interfejsów i zależności wszystkich obsługiwanych usług lub przygotowywanych do pracy w środowisku live?
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1

ITIL - PBA

Dlaczego ważne jest, aby dostawcy usług rozumieli schematy działalności gospodarczej (PBA)?
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1

ITIL - cztery Ps

Projekt usług informatycznych wymaga skutecznego i efektywnego wykorzystania "czterech Ps". Co to za cztery Ps?
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 3
 • 1
. .
Zapytała: | 01.08.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 2
 • 7
 • 58
. .
Skomentował: | 01.08.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 2
 • 11
 • 287

Rejestr doświadczeń (Lessons Learned)

Gromadzenie doświadczeń w trakcie projektu ma sprowadzać się do rejestrowania zdarzeń, omawiania ich z zespołem, opisywania i dystrybuowania do zainteresowanych. Ale czy w ramach rejestrowania doświadczeń, zdarzenia powinny zostać dodatkowo ...
. .
Odpowiedział: | 31.07.2017
@ Krzysztof_Modelewski
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 10
 • 778

Rejestr ryzyk i strategia zarządzania ryzykiem

PRINCE2 zaleca, aby w rejestrze ryzyk rejestrować ryzyka z trzema zmiennymi: przyczyną, zdarzeniem, skutkiem. Do tego w DIP-ie kierownik opracowuje strategię zarządzania ryzykiem z zasadami zarządzania ryzykiem. Dodatkowo planowane są ...
. .
Skomentował: | 28.03.2019
@ Marek_Prasol_10K1
 • 2
 • 0
 • 0