• 0
 • 0
 • 1

ITIL - określenie wartości usługi

Czy wartość usługi można określić jedynie poprzez wartość ekonomiczną usługi? Czy istnieją inne mierniki, które nie są stricte ekonomiczne, które mogą posłużyć do określenia tej wartości dla danego klienta? 
. .
Zapytała: | 15.03.2018
@ Marta_Jezierska_vzwd
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytała: | 15.03.2018
@ Marta_Jezierska_vzwd
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytała: | 15.03.2018
@ Marta_Jezierska_vzwd
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 1
. .
Zapytał: | 30.07.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 1
 • 6
 • 16

Zmiana szerokości zakresu

W ramach reagowania na zmianę Agile dopuszcza tolerancję w podejmowaniu decyzji przez Zespół Rozwoju Rozwiązania, która polega na samodzielnej rezygnacji z Could'ów. W przypadku przekroczenia tolerancji, sprawa ma być przekazywana ...
. .
Odpowiedział: | 07.06.2017
@ Michał_Leśniak
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 7
 • 19
. .
Odpowiedział: | 27.08.2021
@ Jarek_Łojko
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 11

Agile: tolerancje jakości

Skoro jakość ma być elementem niezmiennym w projektach prowadzonych w metodologii Agile, to czy nadaje się jej jakieś tolerancje. W jaki sposób ustala się te tolerancje?
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 7
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 6
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 5
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19