• 2
 • 7
 • 58
. .
Skomentował: | 01.08.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 2
 • 11
 • 287

Rejestr doświadczeń (Lessons Learned)

Gromadzenie doświadczeń w trakcie projektu ma sprowadzać się do rejestrowania zdarzeń, omawiania ich z zespołem, opisywania i dystrybuowania do zainteresowanych. Ale czy w ramach rejestrowania doświadczeń, zdarzenia powinny zostać dodatkowo ...
. .
Odpowiedział: | 31.07.2017
@ Krzysztof_Modelewski
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 10
 • 778

Rejestr ryzyk i strategia zarządzania ryzykiem

PRINCE2 zaleca, aby w rejestrze ryzyk rejestrować ryzyka z trzema zmiennymi: przyczyną, zdarzeniem, skutkiem. Do tego w DIP-ie kierownik opracowuje strategię zarządzania ryzykiem z zasadami zarządzania ryzykiem. Dodatkowo planowane są ...
. .
Skomentował: | 28.03.2019
@ Marek_Prasol_10K1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 1
. .
Zapytał: | 30.07.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 0
 • 5
 • 1
. .
Zapytał: | 30.07.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 1
 • 0
 • 1

Materiały

Witam. Próbuję pobrać dwa załączone pliki .pdf - materiały do szkolenia. Jeden sylabus jest po angielsku, nie ma polskiej wersji językowej. Drugi dokument otwiera się u mnie jako plik .jnson, a nie .pdf. ...
. .
Odpowiedział: | 21.07.2017
@ Jerzy_Wittek
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 2
 • 108
. .
Odpowiedział: | 30.06.2017
@ Witold_Janicki
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 5
 • 7
. .
Odpowiedział: | 30.06.2017
@ Witold_Janicki
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 6
 • 9

Miary jakości w AgilePM

Projekt określony przez klienta/sponsora ma spełniać jego potrzeby, a tym samym dostarczyć produkty w odpowiedniej jakości. Zaspokojenie potrzeb, zdefiniowane bez konkretnych miar, może spowodować, że odbiór produktu zależeć będzie od ...
. .
Odpowiedział: | 30.06.2017
@ Witold_Janicki
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 3
 • 7

Zmiana w projekcie Agile

Cechy produktów mogą ulegać zmianie w projekcie, w żadnym wypadku zmianie nie może ulec jakość, czas i koszty. Co jednak, gdy klient pomimo świadomej decyzji o rezygnacji z pewnych cech ...
. .
Odpowiedział: | 28.06.2017
@ Witold_Janicki
TRENER ALTKOM AKADEMII