Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 4
 • 804
Komentarze (1)
Witam,

Z mojego doświadczenia wynika, że liczenie SLA nastepuje od momentu pogorszenia paramatrów serwisu, potencjalnego wpływu na biznes, i nie ma znaczenia kto pierwszy zauważy i zaloguje (klient/admin), bo podczas tworzenia RCA i tak dokładnie trzeba określić czas "down-time'u". Chyba, że w umowie jest explicite zapisane, że SLA liczymy od pojawienia się ticket'u.

pozdr
Skomentował : @ Paweł_Nowiński_0x71 ,27.12.2017
 • 1
 • 0
 • 0
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (2)

 • 8

Witam,

ITIL nie jest metodyką ani normą – jest zbiorem wskazówek, dobrych rad – "co robić". Nie odpowiada jednak w większości sytuacji na pytanie "jak to robić".  To użytkownicy ITIL-a powinni sami zaprojektować procesy wspierające usługi (w tym proces Incident Management), w tym takie elementy jak w naszym procesie liczymy czas niedostępności usługi, co jest jego KPI-em itp.

Jedyne, na co mogę zwrócić uwagę, to opis tego, czym jest w ITIL-u incydent.

 

Incydent (Incident)

"Nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej.

Awaria elementu konfiguracji (CI), który nie wpłynął jeszcze negatywnie na usługę, również jest incydentem, na przykład: awaria jednego z dysków dublowanych w klastrze."

 

W przykładzie podanym przez Panią  „Czas reakcji jest w SLA wpisany jako 4 h". Nie jest podane, od kiedy go liczyć.” Przede wszystkich należy rozważyć, jak zmodyfikować SLA, aby w sposób jasny było w nim określone, jak liczyć czas niedostępności usługi. Przypominam, że SLA to zbiór parametrów usługi, na które umawiają się obie strony: dostawca i odbiorca usługi IT.

 

Pozdrawiam,

Paweł Dąbrowski

 • Odpowiedział
 • @ | 07.04.2014
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 0

Patrząc na to z praktycznego punktu widzenia naliczanie czasu powinno nastąpić w momencie jej wykrycia, niezależnie od tego, kto pierwszy zauważył awarię. W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do kuriozalnej sytuacji, w której kilkugodzinna awaria niezgłoszona przez Klienta (Klient nie zawsze musi mieć chęć zgłoszenia zauważonej awarii) nie generowałaby niedostępności.

Mariusz_Sokół
 • Odpowiedział
 • @ Mariusz_Sokół | 04.07.2014
  • 3
  • 3
  • 6