Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 2
  • 821
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

  • 3

Rozwiązanie można uzyskać poprzez zmianę formatu daty w opcjach ogólnych programu (Plik, Opcje – karta ogólne). Takie rozwiązanie skutkuje tym, że wybrany format daty zostanie domyślnie zastosowany we wszystkich polach w MS Project, które wyświetlają datę.

 

 

Jeśli zależy Pani na zmianie formatu daty tylko w konkretnej tabeli, to można takiej zmiany dokonać w definicji tabeli. W tym celu należy w oknie dialogowym „Więcej tabel” (dostęp m.in. poprzez - Wstążka: Widok, Grupa: Dane, Narzędzie: Tabele) wskazać interesującą nas tabelę, wybrać przycisk „Edytuj”, a następnie w oknie definicji wskazać odpowiedni format w polu „Format daty:”

 

 

 

 

Pozdrawiam.
Janusz Matyjas.

  • Odpowiedział
  • @ | 17.03.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII