Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 3

Witam.

Istnieje kilka sposobów w MS Project pozwalających zidentyfikować te zadania w projekcie, które leżą na ścieżce krytycznej.

Jednym z najprostszych jest zaznaczenie pola wyboru: „Krytyczne” (wstążka: „Formatowanie”, grupa „Style pasków”).

 

 

 

Po zaznaczeniu tego pola, zadania krytyczne zostaną na wykresie Gantta wyświetlone kolorem czerwonym.

 

 

Wyświetlenie zadań krytycznych umożliwia również skorzystanie z wbudowanego filtru dla zadań o nazwie: „Krytyczne”(wstążka „Widok”, grupa „Dane”).

 

 

 

Po jego zastosowaniu zostaną wyświetlone tylko te zadania, które są krytyczne.

 

 

 

Jeżeli jednak zależy nam na tym, aby widzieć pozostałe zadania (również niekrytyczne), to możemy skorzystać z narzędzia: „Wyróżnij” (wstążka„Widok”, grupa „Dane”), gdzie podobnie, jak w przypadku filtru, należy wskazać pozycję „Krytyczne”.

 

 

Zadania krytyczne zostaną wyróżnione kolorem, pozostałe będą jednak cały czas widoczne.

 

 

O tym, które z zadań jest krytyczne, a które nie, możemy również się dowiedzieć dodając kolumnę o nazwie „Krytyczne”.

 

 

Poinformuje nas ona o tym, wyświetlając informację w postaci logicznej: TAK/NIE.

 

 

 

Pozdrawiam.
Janusz Matyjas.

  • Odpowiedział
  • @ | 05.03.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII