Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 7
 • 1

Czy dopuszczalne jest powołanie dwóch bibliotekarzy? Chodzi tu o sytuację, gdy każda ze stron projektu powołuje własnego bibliotekarza. Rozdzielając odpowiedzialność, można by przyjąć, że bibliotekarz po stronie Wykonawcy zajmuje się dokumentacją związaną z produktami, harmonogramem i procesami. Bibliotekarz po stronie Sponsora gromadzi dokumenty niezbędne np. do rozliczenia projektu (w szczególności, gdy projekt jest dofinansowany).

Czy PRINCE2 dopuszcza takie podejście?

Łukasz_Szacherski
 • Zapytał
 • @ Łukasz_Szacherski | 01.08.2017
  • lider
  • laureat
  • 21
  • 4
  • 32
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (2)

 • 1

Rozumiem, że chodzi o "Bibliotekarza Konfiguracji", który kiedyś występował w metodyce PRINCE2 w wersji 2005. Jednak od wersji 2010 nie ma takiej roli w temacie Organizacja opisujący role w zespole zarządzania projektem.

Podobnie na najnowszej edycji 2017 nic się nie zmieniło i nie przewiduje się takiej roli w temacie Organizacja.

Owszem na końcu podręcznika w załącznikach można znaleźć wzmiankę na temat bibliotekarza jednak wyraźnie jest zaznaczone że cyt."pochodzi ze strony kierownictwa organizacji lub programu".

 

 • Odpowiedział
 • @ | 03.08.2017
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1

Zakres roli bibliotekarza konfiguracji - czyli zajmowanie się konfiguracją w szczególności prowadzenie Zapisów Obiektu Konfiguracji, zabezpieczanie produktów - obecnie wchodzi w zakres roli Wsparcia.

Wsparcie może być pełnione przez mianowaną osobę w zespole zarządzania projektem.

Strukturę projektuje (proponuje) Kierownik Projektu, a akceptuje Komitet Sterujący.

To czy we wsparciu realnie będzie osoba od dostawcy i od klienta zależy od propozycji KP i akceptacji KS.

Niemniej jednak KP dalej ponosi odpowiedzialność za całość pracy Wsparcia.

Pracowałem w takim podejściu i nie wygenerowało to istotnych zagadnień czy też zagrożeń.

Łukaszu - czy to Ci wyjaśnia Twoje zagadnienie?

 • Odpowiedział
 • @ | 08.08.2017
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
Komentarze
Sądzę, że takie podejście będzie OK, ze względu na dość mocne wymagania PRINCOwe chciałem po prostu ubrać to w konkretną rolę.
Skomentował : @ Łukasz_Szacherski ,08.08.2017
 • 21
 • 4
 • 32