Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 1
 • 21

Czy dla firmy biorącej udział w postępowaniu przetargowym mającym na celu uzyskanie zamówienia, etap udziału w przetargu począwszy od otrzymania zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu do wyboru najkorzystniejszej oferty można utożsamiać z procesem Przygotowania Projektu?

AniaS
 • Zapytał
 • @ AniaS | 03.01.2017
  • 6
  • 0
  • 2
Komentarze (1)
Jak najbardziej
Skomentował : @ Marek_Prasol_10K1 ,28.03.2019
 • 2
 • 0
 • 0

Odpowiedzi (2)

 • 0

Po pierwsze. błędne byłoby utożsamianie merytorycznych działań służących uzyskaniu zamówienia z procesem zarządczym (uporządkowanymi działaniami zarządczymi służącymi utrzymywaniu projektu pod kontrolą). Złożona oferta czy podpisany kontrakt to przecież produkty specjalistyczne.

Pytanie, jak potraktować działania służące zdobyciu kontraktu w projekcie prowadzonym według PRINCE2. Możemy rozważyć co najmniej dwa podejścia:

1. Czy projekt zostanie uruchomiony w celu realizacji  zdobytego już zamówienia? Wtedy działania temu służące będziemy traktowali jako przeprowadzone przed projektem, po stronie organizacji. Dopiero podpisanie kontraktu pozwoli na określenie celów i ograniczeń dla projektu i jego uruchomienie.

2. Czy projekt zostanie uruchomiony w celu zdobycia i realizacji zlecenia? Wtedy wytwarzanie dokumentacji przetargowej, złożona oferta, podpisany kontrakt będą produktami specjalistycznymi projektu i będą wytwarzane w ramach etapów realizacyjnych.

W końcu samo zdobycie zlecenia (czyli działania związane z przygotowaniem i uczestnictwem w przetargu) można potraktować jako osobny przetarg.

 • Odpowiedział
 • @ | 15.01.2017
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 0

Jak najbardziej.

Marek_Prasol_10K1
 • Odpowiedział
 • @ Marek_Prasol_10K1 | 28.03.2019
  • 2
  • 0
  • 0