Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 23
 • 319

Jestem odpowiedzialny za poprowadzenie projektu, którego celem jest stworzenie nowej strony internetowej w mojej firmie. Przedsięwzięcie planowane jest na ok. 6 miesięcy i będzie angażowało czasowo kilka osób. Mam wrażenie, że  PRINCE2 to złożona i  zbiurokratyzowana metodyka. Obawiam się, że nas nie stać na taki standard.

Uczestnik szkolenia
 • Zapytał
 • @ Uczestnik szkolenia | 01.09.2013

Odpowiedź (1)

 • 8

Jak osiągnąć akceptowalną proporcję kosztów zarządzania do kosztów całego projektu przy zachowaniu kontroli nad projektem?

 Przed opisanym dylematem staje każdy Project Manager rozpoczynający projekt. 

 

Zmniejszenie kosztów zarządzania można osiągnąć poprzez:

 • Zredukowanie liczby / uproszczenie produktów zarządczych,
 • Rezygnację z formy pisemnej niektórych produktów zarządczych,
 • Zmniejszenie liczby decyzji spowalniających projekt,
 • Ograniczenie liczby osób pełniących role w zespole zarządzania projektem.


Przyjrzyjmy się, jakie możliwości daje nam metodyka PRINCE2.

 

Liczba etapów zarządczych

Etapy zarządcze służą Komitetowi Sterującemu do rozliczania Kierowania Projektu oraz stanowią zaplanowanym moment oceny zasadności kontynuowania projektu. Metodyka wymaga minimum dwóch etapów zarządczych, większa ich liczba powoduje:

 • zwiększenie kontroli Komitetu Sterującego nad projektem oraz
 • zwiększenie liczby planów i raportów


Więcej etapów zarządczych = wyższe koszty zarządzania.

Znaczenie zakresu tolerancji

Tolerancje służą oddelegowaniu realnych uprawnień do rozwiązywania problemów na niższe poziomy zarządzania. Zmniejszenie zakresu tolerancji powoduje większy formalizm w projekcie:

 • Ograniczenie władzy i odpowiedzialności Kierownika Projektu na rzecz Komitetu Sterującego
 • Zwiększenie kontroli Komitetu Sterującego nad projektem
 • zwiększenie liczby raportów  


Mniejsze tolerancje = wyższe koszty zarządzania.

Forma i częstotliwość raportowania

Raporty służą przekazywaniu informacji o stanie realizacji projektu i stanowią podstawę do podejmowania decyzji. Należy pamiętać że metodyka:

 • rekomenduje (nie narzuca) treść raportów
 • nie decyduje o częstotliwości raportowania
 • nie narzuca formy raportów (dopuszczalne są raporty ustne)


Powyższe trzy przykłady pokazują, że stopień formalizmu, a co za tym idzie, koszty zarządzania nie wynikają z reguł metodyki, zależą od naszej decyzji.

Upraszczać metodykę można dodatkowo poprzez łączeni ról i procesów. Należy się jednak mieć na baczności, aby w efekcie nie osiągnąć PINO.

 

Więcej na ten temat poniżej w prezentacji:

 • Odpowiedział
 • @ | 01.09.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII