Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 14
 • 663

Odpowiedź (1)

 • 7

Trudno odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie w kilku słowach. Poniżej znajduje się kilka generalnych wskazówek, które można zastosować niezależnie od branży i skali organizacji.

 

Określ jaki jest punkt wyjściowy

Temu może posłużyć analiza dojrzałości projektowej, pokazująca deficyty organizacji w zarządzaniu projektami. W tym zakresie proponuję się posłużyć modelami :

 • PRINCE2®  Maturity Model (P2MM®)
 • Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3®)

Potraktuj wdrożenie metodyki jako projekt

Odpowiedz sobie na pytania:

 • Kto jest zainteresowany tym przedsięwzięciem?
  • kto za to zapłaci?
  • kto będzie korzystał z nowych procedur, standardów, wzorców?
  • kto dostarczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia?
 • Jakie korzyści są związane z wdrożeniem?
 • Co ma być efektem (produktami) projektu 
 • Jakie są główne ryzyka?
 • Jaki jest szacunkowy koszt i czas realizacji?
 • Jakich zasobów potrzebujesz do projektu?

 

Uzyskaj zgodę i przychylność osoby/osób uprawnionych

Wdrożenie metodyki zarządzania projektami to zmiana (nowe role, procesy, dokumentacja). Trudno jej dokonać całkowicie oddolnie. Kierownik Projektu będzie potrzebował upoważnienia do wdrażania tych zmian w firmie i wsparcia przy przezwyciężaniu naturalnego oporu pracowników przed nowymi zasadami. 

Przed opracowaniem całej dokumentacji, warto przedstawić decydentom główne pryncypia wdrażanej metodyki, aby mieć pewność, że akceptują oni takie zasady jak np. zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji. Zmniejszymy w ten sposób ryzyko nieporozumień przy odbiorze końcowym.

 

Dostosuj metodykę do organizacji

 

Proszę nie robić rewolucji. W sposobie działania, kulturze każdej organizacji są z pewnością pozytywne, sprawdzone wzorce (np. dokumenty, obieg informacji). Należy je wykorzystać i dostosować metodykę do tego co w Firmie działa dobrze.  Zmieniać należy to, co ewidentnie nie służy działalności projektowej. W ten sposób oszczędzimy sobie pracy i nerwów związanych z przekonaniem zainteresowanych do nowych propozycji.

 

Zrób wdrożenie pilotażowe

 

Nie należy skakać od razu na głęboką wodę. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie nowe procesy decyzyjne i kanały komunikacyjne będą działać bez zarzutu. Do wdrożenia proponuję wybrać prosty, niestrategiczny projekt, dzięki któremu zbierzemy doświadczenia i w efekcie  poprawimy procedury i procesy.

 • Odpowiedział
 • @ | 01.09.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII