Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 5
  • 671
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

  • 5

Use Case (UC) jest elementem modelowania UML. Analiza Use Case wykorzystująca  diagram Use Case jest metodą analizy funkcjonalnej systemów informatycznych. Definiuje wymagania na system z pozycji użytkownika/aktora.

Analiza Use Case zawiera ustrukturyzowany zbiór Przypadków Użycia pogrupowanych i połączonych relacjami.

Pojedynczy Przypadek Użycia zawiera co najmniej: Aktorów (inicjujących i uczestniczących), warunku początkowe, scenariusze przebiegu interacji Aktor<->System, wyniki gwarantowane.

User Story (US) jest rekomendowaną przez SCRUM i inne metody Agile techniką formułowania wymagań na rozwiązanie.

Zbiór User Story jest hierarchią. Pojedynczy US zawiera 3 elementy: użytkownika/rolę biznesową, opis funkcjonalność, cel biznesowy osiągnięty przez wykorzystanie funkcjonalności. US powinien także definiować kryteria jakości umożliwiające jednoznaczną akceptację/przetestowanie.

US są mniej formalne i nie mają określonej reprezentacji graficznej w odróżnieniu od UC.

UC mogą tworzyć złożone struktury połączone co najmniej 3 rodzajami relacji (extend, include, dziedziczenia).

Definicja Roli (odpowiednik Aktora w UC) w US jest szersza: poza użytkownikiem/grupą użytkowników, innym systemem, może reprezentować rolę w zespole projektowym np. Programista ("Jako Programista Chcę aby system posiadał API swoich funkcji Żeby można było używać ich w innym systemie").

Słabością UC z perspektywy SCRUM jest konieczność opracowania możliwie pełnej analizy UC na początku procesy wytwarzania, co kłóci się z adaptacyjnym/iteracyjnym podejściem.

 

 

 

  • Odpowiedział
  • @ | 04.02.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII