Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedzi (2)

  • 8

Backlog grooming jest to dbanie backlogu poprzez jego aktualizację, ponowne jego spriorytetyzowanie oraz szacowanie elementów Product Backloga. Nie jest to formalny proces scrumowy, jednak jest rekomendowany, aby go stosować. Spotkanie, na którym odbywa się pielęgnacja backloga, powinno mieć zarezerwowany czas (zazwyczaj 5-10% w zależności od etapu projektu i doświadczenia zespołu) w stosunku do całości Sprintu. Rekomendowaną praktyką jest to, aby spotkanie odbywało się cyklicznie (np. 1 raz w tygodniu). W samym spotkaniu uczestniczyć powinny Product Owner, Scrum Master oraz Development Team. Głównymi zadaniami na spotkaniu jest doszczegóławianie User Storiesów , tworzenie nowych user storiesów, modyfikacje estymacji, opracowanie kryteriów akceptacji. Celem spotkania jest uporządkowanie product backlogu i jego priorytetyzacja pod kątem najbliższego Sprintu.

  • Odpowiedział
  • @ | 03.04.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII
  • 2

W aktualnej wersji Scrum Guide jest mowa o backlog refinement, czyli po mojemu "rafinacji". Rzekomo grooming (wyczesywanie) ma w brytyjskim angielskim jakieś konotacje seksualne i zmieniono to słowo.

  • Odpowiedział
  • @ | 03.01.2017
  • TRENER ALTKOM AKADEMII